www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Wiara–niewiara

 

 

Panie, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu 1.

Wiem, że to Ty otwierasz mi oczy, lecz nie wiem gdzie jesteś 2. Oto poszedłem za Tobą, gotów oddać życie 3, ale nie znam Ciebie i nie jestem z Tobą 4. Mam oczy otwarte, lecz wciąż nie widzące. Otwarte uszy, które wciąż nie słyszą. Wyciągniętą rękę 5, bezczynną w miłości.

Dom uwolniony, lecz nie zamieszkany 6. Świątynia oczyszczona 7, ale brak w niej Ciebie. Lampa bez oliwy 8. Wiara bez miłości 9, miłość bez nadziei. Pragnienie niestałe. Samotność zbyt pusta. Królestwo bez Króla. Czy wstaną cienie, aby wielbić Ciebie 10?

Czyż możesz zapomnieć o swym dziecku 11?

NIE zapomnę o Tobie 12.

NIE opuszczę cię 13.

NIE mam żadnego upodobania w śmierci 14.

NIE przychodzę, żeby zatracać 15.

NIE porzucę cię 16.

NIE złamię trzciny nadłamanej 17.

NIE zagaszę knotka o nikłym płomyku 18.

NIE bój się i nie trać odwagi 19.

 

PRAGNĘ 20 ciebie miłością odwieczną 21!

(wj)

 

1 Mk 9,24
2 Jan 9,12
3 Mk 14,31
4 Łk 22,57n
5 Mk 3,5
6 Mt 12,43
7 Mk 11,15
8 Mt 25,3
9 Jk 2,17
10 Ps 88,11
11 Iz 49,15
12 Iz 49,15
13 Joz 1,5
14 Ez 18,32
15 Oz 11,9
16 Joz 1,5
17 Iz 42,3
18 Iz 42,3
19 Joz 8,1
20 J 19,28
21 Jer 31,3

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl