www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Tajemna droga

 

 

Prowadzisz mnie Panie, Tyś drogą odwieczną 1. Choć myśli Twoje nie są często myślami moimi 2, prowadzisz mnie według swej rady. Wierzę, że do swej chwały na koniec mnie przyjmiesz 3.

Idziesz ze mną, choć często nie znać Twoich śladów Boże. 4 Prowadzisz mnie budząc ze snułagodnie wzywasz do podjęcia drogi 5. Pokrzepiasz w znużeniu, boś Bogiem cierpliwym. Zawsze obok – TEN, KTÓRY JEST, przy dziecku swym, które W DRODZE, powoli SIĘ STAJE. Udziel nam rady, podaj wskazówkę, jak w nocy połóż twój cień w samo południe. Ukryj wygnańców i nie zdradź tułaczy 6! Nie lękaj się mój sługo 7, Jam w nocy twym światłem. W dzień Tajemna Ma Bliskość twoim Przewodnikiem 8.

 Panie, JESTEŚ – to Twe Imię Święte 9, BĘDĘ Z TOBA, oto prawda o mnie 10.

Idziesz za mną – także tam, gdzie uciekam i zawsze Boże przemawiasz po raz drugi 11. Jesteś przy mnie nawet gdy położę się w otchłani 12. Tam również będzie mnie wiodła Twa prawica Święta 13. Cierpliwa Twa Opatrzność prostuje me ścieżki14 a „drogę bez odwrotu” ścieżką czynisz przez wodne obszary 15. Otchłań wód pod stopami, gdy wołasz do siebie 16.

Wciąż nowy początek, ciągle Drzwi Otwarte 17. Słyszę słowa tuż za mną: To jest droga, idź nią!, gdybyś nawet zboczył na prawo lub lewo 18. Nie daj mi już Panie więcej, odchodzić daleko od przykazań Twoich 19!

Idziesz przede mną, uczysz mnie Twych ścieżek. Uczysz niestrudzenie Mistrzu Nowej Drogi 20. Często jestem jak koń i muł bez rozumu: trzeba je kiełznać wędzidłem, by przyszły do Ciebie21.

Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i mnie naśladuje22.

Prowadź więc mnie Panie – Drogą swą Odwieczną. Śladami Miłości, która nie ustaje23. Poczuć zapach Wiosny w samym środku Zimy. Oto Droga święta24 barwi się czerwienią – Obietnica życia, które śmierć pokona. Ty jesteś Drogą i Prawdą i Życiem25.

(wj)

 

1 Ps 139,24
2 Iz 55,8
3 Ps 73,24
4 Ps 77,20
5 2 Krl 19,5
6 Iz 16,3
7 Jer 46,27
8 Ne 9,12
9 Wy 3,14
10 Wy 3,12
11 Jon 3,1
12 Ps 139,8
13 Ps 139,9
14 Ha 3,6
15 Wy 14,19-22; Ps 77,20
16 Mt 14,29
17 Ap 3,8
18 Iz 30,21
19 Ps 119,10
20 Iz 11,16
21 Ps 32,9
22 Mk 8,34
23 1 Kor 13,8
24 Iz 35,8
25 J 14,6

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl