www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Nastała głęboka cisza

 

 

Gdy przewalają się nade mną fale 1, a w sercu mnożą się niepokoje, Twoje pociecha orzeźwia moją duszę 2. Podnosisz mnie z gorączki niepokoju 3, a gwałtowny lęk koisz swoim słowem. Sam jesteś ciszą i ciszą wypełniasz serce, które się trwoży. Przeto gdy jesteś blisko, lęk ustępuje, choć wali się ziemia i góry zapadają w otchłań morza 4. Radować się mogę ciszą, która nastaje i wpłynąć do upragnionej przystani 5.

Z głębi Twojej Tajemnicy płynie delikatne tchnienie milczącego pokoju. Wobec wszelkiego zamętu, jaki zagraża sercu obroną jest Twoja Boska cisza. Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz, moje serce bać się nie będzie; choćby wybuchła przeciw mnie wojna, nawet wtedy będę pełen ufności 6.

Delikatnym oddechem tulisz każdą trwogę. Przychodzisz w łagodnym Powiewie 7, uśmierzasz przerażenie. Nie podnosisz głosu, nie można usłyszeć Twego krzyku 8, mową Twoją jest czułe pocieszenie. Wróć duszo moja do swego pokoju, jak ciche dziecko na łonie swej matki 9, bo Pan dobro ci wyświadczył 10.

Słuchaj co mówi Niosący Ukojenie do duszy, która jak gołąbka trzepocze się w szczelinie skały 11:

Chcę uczynić wszystko dobrze
Uczynię wszystko dobrze
Mogę uczynić wszystko dobrze
I potrafię uczynić wszystko dobrze
I sama zobaczysz
Że wszystko będzie dobrze
 12

(wj)

 

1 Ps 42,8
2 Ps 94,19
3 Mk 1,30
4 Ps 46,3
5 Ps 107,30
6 Ps 27,3
7 1 Krl 19,12
8 Iz 42,2
9 Ps 131,2
10 Ps 116,7
11 Pnp 2,14
12 Jezus do bł. Julianny z Norwich

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl