www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Błogosławiony, który pada, a oczy mu się otwierają

 

 

Umieć powiedzieć żegnaj wszystkiemu co przebrzmiałe, gdy zachwycający dźwięk okazał się zbyt płytki, jak cymbał brzmiący 1. Powiedzieć żegnaj temu, co odsłoniło swą marność i próżność, choć wydawało się bogactwem 2. Wiatr rozwiewa złudzenia. Pierzchają nocne cienie 3, rozpływa się mgła. Przemija postać tego świata 4, zdetronizowana jest fałszywa wielkość 5. Marność nad marnościami 6.

Błogosławione bankructwo, szczęśliwi ubodzy. Błogosławiony ten, który pada, a oczy mu się otwierają 7.

W ciszy przejaśnia się świat. W ciszy przejaśnia się świat....

Powiedzieć witaj temu co prawdziwe, zatroszczyć się o zaniedbane dobro 8.

Podnieś oczy i patrz 9. W świetle poranka kształty stają się wyraźne. Prawda ujawnia swój blask. Miłość nigdy nie ustaje 10. Wita Cię każdego dnia. Zaprasza do tańca. Zaprasza do życia. Wyciąga z uśmiechem rękę.

Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Wprowadź mnie, królu, w twe komnaty! Cieszyć się będziemy i weselić tobą, i sławić twą miłość nad wino; [jakże] słusznie cię miłują 11!

Nadzieja zawieść nie może 12. Podnieś głowę i nabierz ducha 13. Nie lękaj się! 14 Ruiny zabrzmijcie radosnym śpiewem! 15 Oto wszystko czynię nowe 16.

(wj)

 

1 Ap 21,5
2 Mdr 4,12
3 Pnp 2,17
4 1 Kor 7,31
5 1 Mch 1,40
6 Koh 1,2
7 Lb 24,4
8 Łk 19,8
9 Za 5,5
10 1 Kor 13,8
11 Iz 52,9
12 Rz 5,5
13 Łk 21,28
14 Jl 2,21
15 Iz 52,9
16 Ap 21,5

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl