www.mateusz.pl

MEDYTACJE BIBLIJNE NA WIELKI POST

Błogosławiona wina

 

 

O szczęście, które przychodzisz, gdy objawione zostaje miłosierne serce Boga! Jak dobrze cię dostrzec sercem pokładającym ufność w Panu 1. Zaprawdę szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy 2. Niech się radują kości, które skruszyłeś 3.

Dopóki milczałem, wysychały me kości, wśród codziennych moich jęków 4 grzech wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy 5. A Ty nie gardzisz sercem skruszonym 6, lecz oczyszczasz każdego kto uznaje nieprawość swoją 7.

Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy – szybko by moja dusza zamieszkała w krainie milczenia 8. Lecz odzyskany przez Twe miłosierdzie będę Ci śpiewał pieśń nową 9. Rozgłaszał będę Twoje cuda, bo ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu 10.

Błogosławiony Ten, który daje się poznać jako niosący usprawiedliwienie 11. On zbawia, a nie potępia 12 i modli się za błądzących: Ojcze wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią 13. O błogosławiona wino, któraś zasłużyła mieć takiego Odkupiciela! 14 O błogosławiona wino obmyta krwią Niepokalanego Baranka, w którego ranach jest nasze zdrowie 15!

O Miłosierdzie, które szukasz zagubionych 16, odnajdujesz bezsilnych 17, leczysz chorych 18 i podnosisz upadłych 19! O miłosierdzie, które scalasz rozbitych 20 i jednoczysz to, co rozproszone 21! Ty obmywasz 22, odnawiasz 23 i przywracasz życie. Trwasz na wieki i  ocalasz nieustannie swoje dzieła – Miłośniku życia 24. Ty jesteś portem rozbitków i domem błądzących 25. Oddaleni doznają Bliskości 26, ślepi widzą, a głusi słyszą 27 dobrą Nowinę: Ja Cię nie potępiam – idź i nie grzesz więcej 28.

(wj)

 

1 Jer 17,7
2 Ps 32,2
3 Ps 51,10
4 Ps 32,3
5 Ps 32,5
6 Ps 51,19
7 Ps 51,5
8 Ps 94,17
9 Ps 144,9
10 Ps 30,4
11 Rz 5,18
12 Jan 3,17
13 Łk 23,34
14 Exultet
15 Iz 53,5
16 Łk 15,4
17 Ps 116,6; Rz 5,6
18 Mk 2,17
19 Dz 26,14
20 Mk 14,3
21 J 11,52
22 Tt 3,5
23 2 Kor 4,16
24 Mdr 11,26
25 Ps 107,7
26 Ef 2,13
27 Łk 7,22
28 Jan 8,11

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl