www.mateusz.pl/mt/cs

CEZARY SĘKALSKI

Trudno nie wierzyć w nic. Między wiarą a niewiarą

Z Adamem Nowakiem rozmawia Cezary Sękalski

(fragmenty)

 

Książkę wydaną przez Wydawnictwo Paganini w Bibliotece Magazynu Muzycznego „RUaH” można zamówić w księgarni Mateusza

Wstęp

Pomysły na książkę rodzą się w różny sposób. Czasem autor przez lata zbiera jakieś swoje przemyślenia, zapiski, które w szufladzie jego biurka powoli dojrzewają do uporządkowania i wydania drukiem. Innym razem – zwłaszcza w przypadku pracy naukowej – książka jest owocem najpierw żmudnego studiowania literatury wybranego tematu, a potem pracy analitycznej, która ma za zadanie z bogactwa treści wydobyć najważniejsze i najpotrzebniejsze wnioski. Istnieje też trzeci sposób powstawania książek: ich źródłem jest spotkanie, które wyzwala wzajemną inspirację do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tak jest w niniejszym przypadku.

Kiedy w maju 2003 roku jechałem na umówione spotkanie z Adamem Nowakiem do Teatru STU (gdzie zespół Raz, Dwa, Trzy nagrywał mini recital dla telewizji), nie myślałem wcale o książce, ale o wywiadzie dla Magazynu Muzycznego RUaH (zresztą pierwszy wywiad z książki rzeczywiście ukazał się w tym piśmie, w numerze 25/2003). Rozmowa ta stała się jednak dla mnie na tyle inspirująca, że nie sposób było jej nie kontynuować. Następne spotkanie odbyło się kilka dni później w Klubie Studenckim „Żaczek” w Krakowie przy okazji charytatywnego koncertu Raz Dwa Trzy (tu podziękowania dla pracowników Klubu, którzy udostępnili nam swoje biuro). Wreszcie trzecie spotkanie miało miejsce na jesieni 2003, w trakcie trwania Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. Tym razem rozmowa potoczyła się w Hotelu „Cracovia”. Oprócz tego istniała jeszcze stosunkowo częsta komunikacja e-mailowa, która pozwalała wymienić uwagi na temat opracowywanych materiałów.

Jako teolog duchowości zajmuję się naukowym opisem ludzkiego doświadczenia w spotkaniu z sacrum. Jako dziennikarz od lat tropię ślady tego spotkania w życiorysach konkretnych osób. Cieszę się, że pasje te mogłem połączyć w książce, którą niniejszym oddaję do rąk Czytelników.

Cezary Sękalski

 

błogosławiona jest droga
ode mnie do Boga

ale ja sam nie

ja skradam się
w tle

omijam
przechodzę
brnę

inni którzy znajdują się

ale ja sam nie
ja nie znajduję się
ja błądzę
ale
lgnę

błogosławiona jest droga
ode mnie do Boga

jaka droga
Bóg
wie

Adam Nowak

 

Trudno nie wierzyć w nic

Czy Ty jesteś człowiekiem pobożnym?

Nie jestem pobożny, jestem wierzący. Pobożny bywam. Rzadko. Jeśli w ogóle.

A jaka jest według Ciebie różnica między człowiekiem wierzącym a człowiekiem pobożnym?

Wydaje mi się, że człowiek pobożny ma siłę oraz wolę do tego, aby w sposób absolutnie świadomy pracować nad jakością swojej wiary. Człowiek wierzący natomiast często ulega słabościom. Pobożny również im ulega, choć wydaje mi się, że wierzący w trochę bardziej znaczący sposób. Ale to nie jest próba wytłumaczenia siebie. Nie chodzi mi o szukanie alibi. Pobożność to raczej krok w stronę medytacji.

Jakbyś zatem bliżej określił siebie, jako człowieka wierzącego?

Wierzący to jest ten, kto zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co posiada, dostał od Osoby, w którą wierzy. W moim wypadku jest to Pan Bóg.

Oparcie na osi wiary

Twoje piosenki od początku miały charakter jakiejś osobistej refleksji nad życiem. Czy to jest tak, że ktoś, kto jest wrażliwy i intensywnie przeżywa własne istnienie, musi w pewnym momencie otworzyć się na pytania metafizyczne?

Prawdopodobnie musi. Z przewagą na prawdopodobnie. Myślę, że każdy jest wrażliwy i z tą wrażliwością się rodzimy, tylko potem często dzieje się z nią coś dziwnego. Pojawiają się przecież pytania, które nie dają nam spokoju i z czasem dochodzimy do momentu, w którym musimy wybrać: albo oprzemy się na osi wiary, albo z niej zrezygnujemy; albo dostaniemy taką łaskę, że będziemy mogli w pełni świadomie wierzyć i żyć nie tylko dla siebie, ale i dla drugiego człowieka, albo będziemy całkowicie zapatrzeni w siebie i wtedy nasza wiara będzie miała dosyć niską jakość.

W moim przypadku było tak (czy jest tak), że do wiary wróciłem szukając ratunku, żeby nie umrzeć.

...

 

Spis treści:

 

 

 

Adam Nowak (ur. 1963) – były kelner, technik żywienia zbiorowego, roznosiciel mleka i wykonawca wielu innych czynności graniczących również z kabaretem. Wykształcenie pedagogiczne wyższe, niezrealizowane. Od czternastu lat i obecnie „kierownik polityczny” zespołu muzycznego Raz Dwa Trzy. Kompozytor, autor słów, instrumentalista, wokalista. Żonaty, czworo dzieci, dwie nieruchomości, jedna ruchomość.

Książkę wydaną przez Wydawnictwo Paganini w Bibliotece Magazynu Muzycznego „RUaH” można zamówić w księgarni Mateusza

 

 

 

© 1996–2004 www.mateusz.pl