Mateusz


Skrzynka intencji

Tu możesz poprosić o modlitwę

 

Klasztor Sióstr Karmelitanek w Szczecinie

W Ewangelii znajduje się scena, gdy czwórka przyjaciół przynosi Jezusowi sparaliżowanego człowieka (Mk 2,1-12). „On, widząc ich wiarę” odpuszcza choremu grzechy i uzdrawia go.

Mateusz proponuje wszystkim, którzy wierzą w moc wstawienniczej modlitwy, zanoszonej z miłością i zatroskaniem o potrzebujących, włączenie się do „Skrzynki intencji”. W Szczecinie jesteśmy w dobrej komitywie z klasztorem Sióstr Karmelitanek. Są to kobiety, do których Pan Jezus ma szczególną „słabość”. Ich powołaniem jest przynosić wszystkich sparaliżowanych tego świata Panu, aby On zajął się nimi. Bóg lubi konkretne prośby. Wszystkie prośby wysłane za pośrednictwem tej strony trafiają bezpośrednio do skrzynki pocztowej Sióstr.

Zapraszamy wszystkich wyznających wraz z nami wiarę w „obcowanie świętych”.

o. Wojciech Jędrzejewski OP

 

prośba:

podpis:

email:

 

 

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-2003 Mateusz