Duchowość

JAN ANDRZEJ KŁOCZOWSKI OP

Radiowe pogadanki biblijne

Zapis biblijnych pogadanek radiowych,
wygłoszonych przez autora na antenie Radia Kraków.

 

 1. Wprowadzenie
 2. Samuel
 3. Saul
 4. Dawid pasterzem
 5. Król Dawid
 6. Psalmy
 7. Salomon
 8. Dwa królestwa
 9. Sędziowie
 10. Gedeon
 11. Dzieje Samsona
 12. Józef — umiłowany syn Jakuba
 13. Niewola egipska
 14. Mojżesz
 15. Synaj — Góra Przymierza
 16. Jozue
 17. Jefte — mężny Gileadczyk
 18. Prorocy

 

Biblia dopiero w ostatnich latach wkracza bardziej do naszych domów -- i trzeba, aby wkraczała jeszcze śmielej. Ale jak to robić, abyśmy coraz ściślej zrastali się ze świętym tekstem? Mamy już wiele uczonych komentarzy, mamy bardzo pożyteczne wydania, opatrzone uczonymi przypisami. Ale jesteśmy często wobec nich bezradni. Czytamy fragmentami, nie całością, umyka nam więc w ten sposób istotny wymiar Księgi, która jest opowieścią, jest narracją. Biblia była najpierw opowiadana, istniała w postaci tekstów zapamiętywanych i przekazywanych ustnie. Wydaje mi się, że musi ponownie przybrać postać ustnej opowieści, aby się stała tekstem żywym, zaś tekst żywy to taki, który płynie z ust do ust. Muszę się więc przyznać, że nie bez oporów przystałem na propozycje redaktorów Tygodnika Powszechnego, a potem Mateusza, bowiem opowieść pisana nie jest ustną narracją, która jest możliwa w radiu. Inne są prawa słowa pisanego, inne przekazu ustnego. (Ze wstępu)

 

 

 

na początek strony
© 1996–2001 Mateusz