Duchowość

J ó z e f   A u g u s t y n   S J

Kwadrans szczerości
Wprowadzenie do modlitwy codziennego rachunku sumienia

Elektroniczna wersja książki pod tym samym tytułem,
Kraków, Wydawnictwo M

Mojej Matce Annie

W s t ę p
 1. Wziąć na serio nasze pragnienie modlitwy
 2. Istota codziennego rachunku sumienia
 3. Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa
 4. Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz
 5. Żądać od duszy swojej zdania sprawy
 6. Prosić Boga, Pana naszego, o przebaczenie win
 7. Postanowić poprawę przy Jego łasce

 

o. Józef Augustyn
Kwadrans szczerości

Praktyczne wprowadzenie do modlitwy
codziennego rachunku sumienia inspirowane
Ćwiczeniami duchownymi św. Ignacego Loyoli

 1. Wziąć na serio nasze pragnienie modlitwy + 2 ćwiczenia
  Odpowiedzieć Bogu miłością na miłość + 3 ćwiczenia
 2. Dziękować Bogu, Panu naszemu za otrzymane dobrodziejstwa + 3 ćwiczenia
  Prosić o łaskę poznania grzechów + 2 ćwiczenia
 3. Żądać od duszy swojej zdania sprawy + 2 ćwiczenia
  Udzielić przebaczenia i prosić o przebaczenie + 3 ćwiczenia
 4. Pojednanie z własnym życiem + 2 ćwiczenia
  Żal za grzechy i postanowienie poprawy

 

 

 

 

 

 


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz