Duchowość

ALFRED CHOLEWIŃSKI SJ

Dobra Nowina *

 
Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Jesteśmy bowiem Jego dziełem,
stworzeni w Chrystusie Jezusie...
Ef 2,8–10

 

 

* Są to spisane z kaset magnetofonowych rekolekcje, jakie głosił ks. Alfred Cholewiński dla sióstr zakonnych w 1982 roku. Ukazały się najpierw w formie książeczki a teraz wersji elektronicznej, by być Dobrą Nowiną dla każdego.
Przyjaciele i „Mateusz”

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz