Mateusz


Dokumenty

 

 

D O K U M E N T Y   P A P I E S K I E

„Ojciec was miłuje”
Orędzie Papieża na XIV Światowy Dzień Młodzieży.

Incarnationis Mysterium
Bulla papieska ogłaszająca Wielki Jubileusz Roku 2000.

Fides et ratio
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o relacjach między wiarą a rozumem.

Dies Domini
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, kapłanów i wiernych o świętowaniu niedzieli

Tertio Millennio Adveniente
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych w związku z przygotowaniem Jubileuszu roku 2000

Ut unum sint
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II o działalności ekumenicznej.

List do kobiet
„List do kobiet” Jana Pawła II, ogłoszony 10 lipca 1995 roku, w związku z IV międzynarodową konferencją ONZ na temat kobiet, która odbyła się we wrześniu 1995 w Pekinie.

 

I N N E

Etyka w reklamie
Dokument Papieskiej Rady Do Spraw Środków Społecznego Przekazu.

Konkordat
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską

Ustawa o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego

 

 

 

 

na początek strony
© 1996-1999 Mateusz