Mateusz


Czytelnia

 

Przypatrz się, duszo, jak cię Bóg miłuje
Pasja to filmowe Gorzkie Żale. To film o męczeństwie Jezusa. Cechuje go dosadny realizm scen: przemoc, rzeka krwi, rozdrapany ból – z jednej strony, i zarazem wyrazisty obraz ofiary, miłości i przebaczenia.
Ks. Marian Pisarzak MIC

 

Ubóstwo – Bóg i szczęście
To dziwne i szokujące, że Jezus szczęśliwymi nazywa płaczących, cichych, czystego serca, prześladowanych. Jezus nie mówi tak bez powodu. Czy jednak zadamy sobie trud, by znaleźć klucz do zrozumienia Jezusowego twierdzenia? Sądzę, że klucza nie trzeba szukać gdzieś daleko. Znajduje się on już w pierwszym zdaniu Jezusowych Błogosławieństw. To nie przypadek, że na „liście” ludzi szczęśliwych znajdują się na pierwszym miejscu ubodzy w duchu czy po prostu ubodzy.
Krzysztof Osuch SJ

Hymn o Słowie
Odkrycie tajemnicy, że w życiu chrześcijańskim nie chodzi o to, aby wygrać bilet do „krainy wiecznych łowów”, ale aby stać się kimś podobnym do samego Boga wstrząsnęła mną tak głęboko, że przez kilka tygodni nie mogłem dosłownie dojść do siebie. Była to radosna wieść, która wzbudzała mój entuzjazm i równocześnie napełniała niedowierzaniem. Wewnętrznie byłem jednak pewny, że to jest najgłębsza prawda o mnie. Byłem też pewien, że Bóg mnie kocha, skoro chce dla mnie aż tak wielkiego dobra, przekraczającego wszelkie ludzkie marzenia i ambicje. I że jest moim Ojcem, skoro chce, abym był do Niego podobny (któryż ojciec o tym nie marzy?).
Jacek Święcki

 

Gdzie się podziało moje dzieciństwo...
Książka „Gdzie się podziało moje dzieciństwo” mówi o skrzywdzonych ludziach trudnych sprawach, dramatycznych sytuacjach osób, których pozbawiono najpiękniejszego okresu życia – radosnego, beztroskiego dzieciństwa. Nie po to jednak, by przygnębiać i siać zniechęcenie, lecz po to, by wskazać drogę wyjścia.
ks. dr Marek Studenski

Silniejszy od nienawiści
Książka T. Guénarda „Silniejszy od nienawiści” jest bestsellerem na francuskim rynku wydawniczym. To wstrząsająca autobiografia człowieka, który potrafił wyzwolić się z zaklętego kręgu nienawiści i przemocy. W wieku trzech lat porzucony przez matkę, w dzieciństwie katowany przez ojca, w końcu trafił do domu poprawczego, a następnie – mając kilkanaście lat – na ulicę. Sławę i pieniądze przyniosła mu kariera zawodowego boksera. Przez moment uwierzył, że to siła i pięść daje szczęście.

 

Maryja w błogosławieństwach Kościoła
Maryja jest często wspominana w formułach benedykcji, nie tylko w tych bezpośrednio złączonych z kultem maryjnym. Częstokroć pojawiające się w tekstach odniesienie do Maryi potwierdza to, że Kościół dostrzega w Niej zarówno znak skuteczności błogosławieństwa Bożego jak i przykład (wzór) postawy laudatywnej w relacji do Boga.
Ks. Marian Pisarzak MIC

Na tropie ukrytego Boga
Obojętność religijna, która zatacza coraz szersze kręgi jest symptomem jakiejś powolnej atrofii „potrzeb” ducha wyjaławiającej nasze społeczeństwa. Myślę tu o postępującym niepojawianiu się głębokich pragnień duchowych, spadku wrażliwości na kulturę wyższą i obniżonej zdolności do samorefleksji.
Dariusz Piórkowski SJ

 

Nazwy liturgii na Zachodzie
Na określenie świętych czynności zbawczo-kultycznych Kościół grecki zachował klasyczny wyraz leiturgia, nadając mu znaczenie chrześcijańskie. Na Zachodzie, gdzie wprawdzie znano sens religijno-kultyczny tego wyrażenia, jednak przez wiele stuleci w jego miejsce stosowano własne nazwy.
Ks. Marian Pisarzak MIC

 

Którędy do demokracji?
Od czasu do czasu pojawiają się w Polsce głosy poddające w wątpliwość istnienie organizacji obywatelskich. Wątpliwości te mają swoje uzasadnienie: wiele instytucji powołanych do życia przez samych obywateli ma charakter nietrwały, inne robią wrażenie, jakby istniały tylko dla siebie samych, jeszcze inne nie potrafią oprzeć się korupcji. Wszystkie te wątpliwości nie mogą jednak podważać prawdy najzupełniej podstawowej, tej mianowicie, że bez ruchów i stowarzyszeń obywatelskich demokracja nie może istnieć.
Krzysztof Mądel SJ

 

Gesty Papieża
Część mediów jeszcze przed przybyciem Ojca Świętego oraz na początku pielgrzymki propagowała tezę o sentymentalnym jej charakterze. Sądzono, że Papież na stare lata zrobi sobie wycieczkę w przeszłość, rozrzewni się wspomnieniami, spotka kolegów, obejrzy dawno nie widziane mury ukochanego Krakowa i Kalwarii. Rzeczywistość okazała się całkiem inna.
Ks. Marian Pisarzak MIC

Jan Paweł II dla nowej Europy
Mieszkańcom Europy poszukującym nadziei na lepszą przyszłość własnego kontynentu i świata Jan Paweł II zdaje się mówić, że te nadzieje są jak najbardziej realne i dobrze uzasadnione.
Krzysztof Mądel SJ

 

Założyciel Opus Dei. Życie Josemaríi Escrivy
Nieraz myślał poważnie, by spalić swe Zapiski wewnętrzne, czego zabronił mu spowiednik. Sam zdawał sobie sprawę, że prowadzenie tych notatek jest formą życia pokorą i prostotą, chociaż wiele go to kosztowało, jak dobrze wiedział Bóg.
Fragment książki autorstwa A. Vázqueza De Prada

 

Embriologia Ojców Kościoła
Założenie, że z życiem osobowym mamy do czynienia dopiero po upływie jakiegoś czasu od poczęcia, usprawiedliwiłałoby od strony moralnej używanie środków wczesnoporonnych, eksperymenty na embrionach, sztuczne zapłodnienia „in vitro”, pozyskiwanie komórek macierzystych od żywych wczesnych embrionów. Stąd też wielu zwolenników tego rodzaju działań chętnie odwołuje się do „pokusy arystolesowskiej” w spojrzeniu na embrion ludzki, zapominając, niestety świadomie, o najstarszych tekstach Tradycji chrześcijańskiej zakazujących zabijania dzieci poczętych bez względu na stopień ich rozwoju w łonie matki.
Ks. Artur J. Katolo

 

Biskupia dola
Istnieje cała gama zachowań, gestów, melodii słów, rytuału naznaczającego styl bycia przeciętnego biskupa. Co zdolniejsi i bardziej dowcipni duchowni doskonale potrafią zaaranżować rutynowo wykonywane biskupie gesty dłoni, bawienie się pierścieniem, układ rąk, słownictwo, potakiwanie głową, mimikę. Wszystko to składa się na specyficzny styl bycia książąt Kościoła, sprawia wrażenie dystansu i kreuje wizerunek biskupów jako ludzi odległych, zamkniętych za pancerną szybą własnego świata.
Wojciech Jędrzejewski OP

Świętość dwojga. Pierwsza blogosławiona para małżeńska
Beatyfikacja Marii i Alojzego, która symbolicznie dokonała się w pierwszym roku nowego wieku i nowego tysiąclecia, to wydarzenie prawdziwie przełomowe w dziejach chrześcijańskiej duchowości. Przede wszystkim dlatego, że wyniesienie na ołtarze pary małżeńskiej można uznać za symboliczne pożegnanie się Kościoła z pewnego rodzaju dualistycznym myśleniem, wedle którego prawdziwie chrześcijańskie życie można prowadzić tylko poza światem, wyrzekając się go w stanie duchownym, szczególnie zakonnym.
Przedmowa Zbigniewa Nosowskiego

 

Świętokrzyskie homilie radiowe
Warto skorzystać z okazji i jeszcze raz postawić sobie intrygujące pytanie: Co to znaczy, że Kościół jest święty, skoro grzech ma dostęp do Kościoła, skoro w cieniu Kościoła można spotkać niekiedy nawet wyjątkowo wielkich grzeszników i gorszycieli?
Jacek Salij OP

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA
List do Młodych
Czekamy na przyjście Pana. Dokładnej chwili Jego przyjścia nie znamy. Nie możemy jednak czekać z założonymi rękami. Zanim Jezus przyjdzie, warto tak żyć, jakby paruzja miała nastąpić już dziś po południu albo jutro rano. Ale świat mamy tak budować, jakby w tej formie miał trwać wiecznie.
o. Rufus, franciszkanin

Sakrament pokuty i pojednania w czasie Mszy świętej?
Kościół pragnie, aby wierni mieli częsty i łatwy dostęp do posługi kapłanów jako szafarzy sakramentu pokuty i pojednania. Jednocześnie usilnie zaleca, aby celebracja tego sakramentu nie pokrywała się z czasem i miejscem jej sprawowania Mszy św., zwłaszcza w niedziele i obowiązujące święta.
Ks. Czesław Krakowiak

Komputerowi krzyżowcy? Z doświadczeń internetowego rekolekcjonisty
Internet rewolucjonizuje nasz sposób życia. Pomiędzy rozentuzjazmowanymi optymistami a widzącymi internetowe zagrożenia pesymistami toczy się dyskusja na temat możliwości, jakie niesie ze sobą ten nowy sposób komunikacji. Jedną z perspektyw tej dyskusji jest życie i misja Kościoła. Zapewne zbyt wcześnie jest jeszcze na budowanie teologiczno-internetowych teorii, ale warto dzielić się swoim doświadczeniem komputerowej ewangelizacji i katechizacji.
Dariusz Kowalczyk SJ

Pan Bóg symulowany. Przyczynek do teologii cyberświata
Sensowne posługiwanie się jakimkolwiek instrumentem zakłada posiadanie niezbędnej wiedzy o naturze jego działania i o skutkach, jakie ono może nieść. Ludziom Kościoła, którzy chcą posłużyć się internetem w głoszeniu Dobrej Nowiny, nie może jednak wystarczyć sama znajomość sieci, konieczna jest teologia cyberświata. Praktyka (w Polsce) wyprzedziła, i to znacznie, teologiczną refleksję nad zjawiskiem komunikowania przez internet.
Ks. Andrzej Draguła

 

Celibat
W powstających podręcznikach przyjęła się zupełnie niekwestionowana teza, że Kościół znał celibat od czasów starożytnych, przynajmniej od IV wieku, a na pewno ostatecznie zadekretował go w wieku XI i XII. I tu historyk może się zdumieć, bo gdy sięga się do źródeł, na które powołują się autorzy dowodzący tych tez, okazuje się, że teksty mówią coś zupełnie innego.
Z ks. Grzegorzem Rysiem rozmawia Iwona Haberny

NABOŻEŃSTWO DROGI PASCHALNEJ
Droga Zmartwychwstałego Pana i Jego uczniów
Okres Wielkiego Postu, czyli czas przed Wielkanocą, jest bogaty w nabożeństwa i przeżycia religijne; dobre rekolekcje potęgują atmosferę przedświąteczną. Po Wielkanocy natomiast przychodzi jakby wyciszenie „tajemnicy zbawienia” albo nawet zapomnienie o niej przez skupienie się na nabożeństwach i wydarzeniach typu: Pierwsza Komunia, bierzmowanie w parafii, majowe w kościele i w plenerze. Lecz mszalna liturgia tygodni wielkanocnych kontynuuje treść wydarzeń paschalnych, bardzo doniosłych w zakresie pełnej formacji chrześcijańskiej. Tę liturgię, jej przesłanie dla wiary i nadzieji, można przedłużyć przy pomocy nabożeństwa Drogi Paschalnej, zwanego też Drogą Światła (Via Lucis).
Ks. Marian Pisarzak MIC

„ŚWIĘCONE”
Błogosławienie pokarmów wielkanocnych
Częścią składową każdego świętowania jest posiłek. Jeśli każdy rodzaj pokarmu, kiedykolwiek brany do spożywania, stanowił rację dostateczną aktu kultu, mianowicie błogosławienia Boga, tym bardziej sprzyjał temu wielkanocny baranek, który przywoływał na pamięć pasmo dziejów zbawienia, od baranka egipskiego do Baranka Bożego.
Ks. Marian Pisarzak MIC

 

ŚWIĘTY KOŚCIÓŁ GRZESZNIKÓW
Wystarczy być
Jak to się mogło stać? Od jakiegoś czasu to pytanie najczęściej jest zadawane przez ludzi, z którymi spotykam się w codziennej posłudze duszpasterskiej. Pytanie dotyczy ostatnich zranień Kościoła, o których donosi prasa. Te rany zostały zadane różnymi narzędziami; począwszy od grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu, poprzez nadużycia władzy kościelnej, aż po malwersacje finansowe. A zatem „Jak to się mogło stać?”.
Jarosław Klimczyk CRL

 

WIELKI POST
Wielkopostny czas powrotu
„Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. Kapłan, posypując głowy wiernych, na przemian z tymi słowami wypowiada inne: „Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”.
Ks. Ireneusz St. Bruski

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
Ekumeniczny styczeń
Ekumenizm, to słowo które w tych dniach szczególnie połączy chrześcijan na drodze odnajdywania zagubionej wspólnoty między sobą.
Ks. Ireneusz St. Bruski

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU
Pokój na ziemi zaczyna się w nas samych
Puste Betlejem w okresie Bożego Narodzenia to jakże dramatyczny znak choroby dzisiejszej ludzkości. I wielu iluzorycznie wydaje się nadal, że przemocą można osiągnąć pokój i dobro.
Ks. Ireneusz St. Bruski

Jak modlić się dzisiaj za Polskę?
Najmłodszemu pokoleniu Polaków obce jest doświadczenie wojny, ale i stanu wojennego z grudnia 1981 roku. Młodzi Polacy bez obaw uczestniczą w procesach kulturowych związanych z globalizacją i integracją Europejską. Czy wobec tego modlitwa za Polskę jest nam nadal potrzebna?
Krzysztof Mądel SJ

Święta Edyta Stein — rozum zdobyty przez Krzyż
Wraz z pontyfikatem Karola Wojtyły przyzwyczailiśmy się chyba zbytnio do licznych beatyfikacji i kanonizacji. I choć cel papieskiego działnia w tym względzie jest jasny, to jednak odnosi się wrażenie, jakby świętość nam trochę spowszedniała. Papież niewątpliwie „upowszechnił” świętość, przybliżył ją do człowieka. Pokazuje ciągle, że święci to „giganci wiary i ducha” godni nie tylko podziwu, ale i naśladowania. Pokazuje również, że naśladowanie ich jest możliwe także dla zwykłych „śmiertelników”.
Ks. Leszek Misiarczyk

 
Ziemia świętości ukrytej
Przyzwyczajony do estetycznego wartościowania miejsc pielgrzym nie zatrzymuje się na „opakowaniu”, lecz do pewnego stopnia jest „zmuszony” do wniknięcia w tajemnicę miejsca. Podobnie jak patriarchowie nie mogli spojrzeć Bogu w twarz, bo natychmiast spotkałaby ich śmierć, tak samo teraz schodząc do zadymionej i dusznej groty jedynie oczyma wiary widzimy, że to właśnie tam Bóg stał się Człowiekiem.
Emil Mendyk

Organizowanie oraz zarząd cmentarzami wyznaniowymi w polskim prawie cywilnym
Jednym z istotniejszych elementów kształtujących problem organizowania oraz funkcjonowania cmentarzy wyznaniowych na danym terenie jest ustawodawstwo państwowe w tej materii. Dlatego warto przypomnieć polskie przepisy państwowe regulujące problem cmentarzy.
Ks. Aleksander Sobczak

Dzielmy się miłością — Wolontariat
Dzielenie się najpiękniej rozumianą miłością staje się dzisiaj imperatywem moralnym i najgłębszą potrzebą. Bez tego wysiłku nie zrealizujemy marzeń o lepszej przyszłości i nie potrafimy żyć w demokracji, czyniąc ją prawdziwie przyjazną człowiekowi. Również marzenie o zjednoczonej Europie i świecie jako globalnej, braterskiej wiosce stanie się tylko iluzją. Polska może być wymarzoną „Ojczyzną wszystkich”, gdy dostrzegając w niej potrzebujących, będziemy się dzielić z sobą nawzajem wolontariackim braterstwem i troskliwością. Tylko w dawaniu człowiek odnajduje siebie, dojrzewając do odpowiedzialności i pokazując, iż „miłosierdzie czynów nadaje nieodpartą moc miłosierdziu słów”.
Bp Jan Chrapek

Święty smutek Vincenta van Gogha
Kiedy po śmierci jednego z przyjaciół Theo opisał mu swój „martwy smutek” (z Micheleta), Vincent natychmiast przypmniał bratu słowa ojca: „Smutek nas rani, ale sprawia, że widzimy bardziej świętym okiem”. To jest prawdziwy „martwy smutek”, czyste złoto, ale my jeszcze go nie osiągnęliśmy...
Krzysztof Mądel SJ

 

„DOMINUS IESUS”
Czy ekumenizm jest możliwy?
„Przeczytałem właśnie Deklarację Dominus Iesus i wydaje mi się, że wy, katolicy, stajecie się coraz bardziej zadufani w sobie. Dokument bezkrytycznie afirmuje wyższość chrześcijaństwa nad innymi religiami. Czy z taką postawą można w ogóle polemizować? Przecież to jest czysta demonstracja siły”. Takie mniej więcej słowa usłyszałem niedawno od jednego z moich niewierzących znajomych.
Krzysztof Mądel SJ

Nietolerancyjny Jezus Chrystus,
czyli wszyscy muszą mieć rację...

Co to jest? Nowa jakaś nauka... (Mk 1,27) — dziwili się 2000 lat temu słuchacze Jezusa. Wielu przygodnych komentatorów „Dominus Iesus” okazało podobne zdziwienie. Przypomnienie głoszonej przez Kościół od dwóch tysiącleci nauki, że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia [niż Jezus Chrystus], w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4,12), spotkało się z podejrzeniami, że oto Watykan, albo przynajmniej jakaś tajemnicza frakcja Kurii rzymskiej, chce przekreślić zapoczątkowane przez Jana XXIII otwarcie na świat i dlatego głosi coś, o czym w ostatnich latach Kościół w ogóle nie mówił. Jest oczywiście prawdą, że Sobór Watykański II dokonał przełomu w rozumieniu stosunku Kościoła do świata, ale z tego nie wynika, iż nagle przestało być prawdą to, co głosił Paweł Apostoł, a mianowicie, że jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich (1 Tm 2,5). Deklaracja jedynie przypomina i rozwija tę biblijną prawdę.
Dariusz Kowalczyk SJ

Gdzie jest Kościół Chrystusowy?
Czytając rzymskokatolicką deklarację „Dominus Iesus. O jedności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła” wydaną przez Watykańską Kongregację Nauki Wiary, której przewodzi kardynał Joseph Ratzinger można powiedzieć, że ekumenia to taka dyscyplina (nie sportowa), w której przez lata prowadzi się dialog, podpisuje deklaracje i oświadczenia, a na końcu okazuje się, iż niepodważalną rację ma Prefekt Ratzinger.
Ks. Marian Niemiec

Trudna droga do jedności
Niektórzy wyobrażają sobie, że sytuacja wszystkich wyznań pragnących dążyć do jedności we wierze jest podobna do biegaczy stojących obok siebie na linii na startu, że jedność da się osiągnąć przez pewnego rodzaju kompromis, ustalenie w trakcie dialogu w co właściwie będziemy razem wierzyli. Jest to wyobrażenie równie nie odpowiadające rzeczywistości, co naiwne.
Karol Meissner OSB

 

Tajemnica spowiedzi
Tajemnica spowiedzi obowiązuje kapłana absolutnie. To, co grzesznik przystępujący do sakramentu pokuty mówi spowiednikowi, przeznaczone jest dla Boga i tylko dla Boga, i takim ma pozostać. Katechizm Kościoła Katolickiego wpisuje się tylko w starodawną i nie podlegającą wahaniom tradycję, kiedy przypomina: „Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, Kościół oświadcza, że każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu penitentów, jakie uzyskał w czasie spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się <pieczęcią sakramentalną>, ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje <zapieczętowane> przez sakrament” (KKK 1467).
Jacek Salij OP

Tchnie kędy chce
Gdyby zwyczajny chrześcijanin zechciał podsumować całą swoją wiedzę o Trzeciej Osobie Trójcy, to chyba niewiele twierdzeń jasnych i pewnych znalazłoby się w tym podsumowaniu. Duch Święty? Wiadomo: Pocieszyciel... Wiadomo: „Tchnie, kędy chce...”. Kim jest Trzecia Osoba Trójcy? Czy wiedzieć o Niej niewiele i w sposób niejasny to dobry rodzaj pneumatologii?
Krzysztof Mądel SJ

Metafizyka eksperymentalna
Ważnym elementem naszego postrzegania wzajemnej relacji nauki i wiary jest to, jak postrzegamy jej historyczny rozwój. W naszej mentalności bogatą, zaskakującą, wielowymiarową historię ludzkiej myśli kierowanej ku światu i ku Bogu zastępuje często prosty obraz dwu ścierających się obozów. Trzy główne starcia, po których obóz religijny ustępował pola, wiążą się z rewolucją kopernikańską, koncepcją fizycznego determinizmu i biologicznej ewolucji.
Antoni Wójcik

Religijne aspekty eutanazji
Czy człowiek ma prawo do godnej śmierci? W świetle religii chrześcijańskiej należy odpowiedzieć pozytywnie. Dobra, godna śmierć to śmierć bez bólu, strachu, odrzucenia; to śmierć człowieka pojednanego ze sobą, bliźnimi i Bogiem. Nie jest na pewno taką śmiercią eutanazja. Wręcz odwrotnie. Prosząc o eutanazję wyrażamy nie tylko lęk przed dalszym cierpieniem fizycznym, ale właśnie ból ducha, poczucie braku wartości, samotność, odrzucenie, utratę więzi z ludźmi i Bogiem.
Ks. Tomasz Stroynowski

Zastępczy charakter funkcji nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej
W rzeczywistości Kościoła polskiego, nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej do niedawna byli praktycznie niewykorzystywani. Byli znani przede wszystkim jako etap do przyjęcia święceń kapłańskich. Jednakże od kilku lat można spotkać w naszych kościołach coraz częściej nie tylko kleryków — akolitów udzielających Komunii Świętej, ale także ludzi świeckich. Jak Kościół traktuje funkcję nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej?
Ks. Aleksander Sobczak

Dorośli bez wyobraźni
Żyjemy w smutnym zapętleniu, które — gdyby nie Boża Opatrzność — musiałoby doprowadzić tę cywilizację do śmierci na wskutek uduszenia. Dorosłe społeczeństwo jest naznaczone wielką niedojrzałością, która pozbawia młode pokolenie atmosfery niezbędnej do normalnego wejścia w samodzielne życie. Trujące i odtlenione powietrze tej atmosfery jest wynikiem wielkiego kryzysu dorosłości: przestała być ona — na przerażającą skalę — przestrzenią bezpieczeństwa i oparcia dla „małych”. Zamiast tego przygniata i rodzi poczucie bezradności, wyrażające się już nawet nie w zwyczajnym buncie co w jej udramatyzowanej wersji jaką jest politowanie.
o. Wojciech Jędrzejewski OP

 

Tylko miłość się liczy...
Ewangelia błogosławieństw, w tym obietnica „błogosławieni ubodzy”, nie jest jakimś werbalnym odwróceniem ról, ani też nie może przykrywać jakiejkolwiek niesprawiedliwości; wręcz przeciwnie, miłość Boga do ubogich jest miłością wyzwalającą. Krzyż Chrystusa jest znakiem przebaczenia i zbawienia, ale jest również znakiem sprzeciwu wobec wszelkich form zła, ucisku, biedy i niesprawiedliwości, które niszczą człowieka fizycznie i moralnie. Kościół zatem nie jest wierny misji Jezusa, jeśli nie staje jednoznacznie i konkretnie po stronie ubogich i uciśnionych.
Bp Jan Chrapek

Czy odpusty są potrzebne?
Od pierwszych wieków chrześcijaństwa zachodnia część Kościoła wyraźnie koncentrowała się na zagadnieniach moralnych i ich rozstrzyganiu. Podczas gdy herezje rodzące się w Kościele Wschodnim miały charakter dogmatyczny (arianizm, nestorianizm, monofizytyzm, ikonoklazm), to na Zachodzie zazwyczaj chodziło o kontrowersje natury moralnej (rygoryzm, pelagianizm, kwietyzm, jansenizm). Ta specyficzna wrażliwość Zachodu, ukształtowana poprzez rzymski jurydyzm, doprowadziła do powstania praktyk duszpasterskich nieznanych na Wschodzie. Jedną z nich są odpusty.
Stanisław Łucarz SJ

Najdłuższy rok w ludzkich dziejach
Z której strony nie spojrzeć, jubileusz chrześcijaństwa jest jedyny w swoim rodzaju. Jeśli go porównać z jakimkolwiek z licznych jubileuszy, jakie ludzie obchodzą, niesie on stokroć więcej znaczenia, życia oraz duchowych wezwań i obietnic.
Jacek Salij OP

Słabość Boga
Wierzę, że zmierzając do Boga, musimy przejść przez rozmaite ścieżki, lecz najbardziej fundamentalną jest droga wielkiego lęku. To na niej odkrywamy Boga, który jest bardzo „mały”, który tęskni do miłości, ale czeka, aż otworzymy Mu drzwi. Paradoks Boga miłości polega na tym, że może On przekazywać miłość jedynie wtedy, gdy ją przyjmiemy.
z Jeanem Vanier rozmawiają Wojciech Bonowicz i Łukasz Tischner

Jałmużna mszalna
Z punktu widzenia historycznego, wydaje się, że ofiary mszalne mają swoje źródło w składaniu ofiar przez wiernych w czasie Mszy Świętej. W pierwotnym Kościele, wierni przynosili i składali na ołtarzu chleb i wino dla sprawowania Najświętszej Ofiary. Przynosili również inne dary w celu utrzymania duchownych jak i wspierania biednych.
Ks. Aleksander Sobczak

Chrystus, błoto i Taize
„Ewangelia niesie tak jasną nadzieję, tak mocne wezwanie do radości, że chcielibyśmy zdobyć się na dar z siebie samych, aby radość i nadzieję przekazywać bliskim i dalekim” (brat Roger). To nie są tylko papierowe słowa, one żyły i żyją — towarzyszyły nam na Spotkaniu w Warszawie.
Krzysztof Wołodźko SJ

Dlaczego odpusty?
Otrzymanie odpustu nie jest odpuszczeniem grzechu. Odpuszczenie grzechu dokonuje się wcześniej i jest koniecznym warunkiem otrzymania odpustu. Odpust jest natomiast darowaniem doczesnej kary za grzechy, czyli usunięciem skutków zła, tych zapisanych w naszej przeszłości, a dzisiaj ciągle dających o sobie znać.
Krzysztof Mądel SJ

Anioł z Krzemowej Doliny
Jeden z bacznych obserwatorów życia opowiedział mi, że jedenastoletnie dzieci jego przyjaciół i sąsiadów, gdy chcą poszukać wiadomości na jakiś temat, nie czują potrzeby pytania rodziców, siadają do PC i łączą się z internetem.
Piotr Wojciechowski

Na żywo
Jesteśmy trochę jak bohaterowie „Truman show” — filmu Petera Weira, przynoszącego wnikliwą diagnozę kondycji współczesnego człowieka i kultury. W mechanizmach masowej kultury Weir dostrzega cechy systemów totalitarnych. Różnica polega na tym, że w przypadku kultury owe mechanizmy wprawiane są w ruch przy aprobacie, a nierzadko wręcz na życzenie większości."
Katarzyna Jabłońska

 
Bóg zasadą świata
Najpoważniejsze argumenty, zdaniem oponentów przemawiające przeciwko ewolucyjnej wizji świata, niestety zdradzają, że u zarania chrześcijańskiej teologii poważny wpływ wywierała na nią helleńska filozofia. Bez trudu można też zauważyć, że część argumentów służących chrześcijanom do obrony statycznej wizji świata nie ma żadnego uzasadnienia teologicznego, nawet pomimo tego, że z pozoru taki rodowód wydaje się całkiem oczywisty. Są to raczej argumenty przyrodnicze, ale zbudowane na twierdzeniach, które z punktu widzenia współczesnej teologii na szczęście zostały już przezwyciężone.
ks. Marek Jerzy Uglorz

 

Z   P O P R Z E D N I C H   M I E S I Ę C Y

Abba. Słowo pierwsze, słowo ostatnie
Ojciec jest Wszechmogący. Wszechmoc Boga często bywała i wciąż jeszcze bywa rozumiana w sposób uproszczony, a nawet prymitywny, jako możliwość uczynienia wszystkiego, czego On zechce. Istnienia w Bogu takiej możliwości nie można zaprzeczyć, ale nie wolno jej widzieć w izolacji od Bożej istoty, którą jest miłość. Bóg jest rzeczywistością tak określającą każdą inną rzeczywistość, że Jego działanie samo zawsze pozostaje wewnętrznie określone przez miłość.
Ks. Tomasz Węcławski

Granice i Transcendencja
Ojciec Święty, jako filozof, wie dobrze, że właśnie pytania są najważniejsze w życiu człowieka; że one stanowią prawdziwe źródło, początek światopoglądu i filozofii; one otwierają człowieka na wielkie obszary kultury, nauki, religii. Ostatecznie bowiem wszystkie dominujące dziś w europejskiej kulturze teorie nauki różnią się od siebie odmiennością pytań kierowanych w stronę rzeczywistości.
O najnowszej encyklice Jana Pawła II „Fides et ratio” i o perspektywach dialogu między kulturą i wiarą rozmawiają Józef Bremer SJ, Piotr Lenartowicz SJ, Krzysztof Mądel SJ i Marek Wójtowicz SJ

Fascynacje filozofa encykliką „Fides et ratio”
Ojciec Święty, jako filozof, wie dobrze, że właśnie pytania są najważniejsze w życiu człowieka; że one stanowią prawdziwe źródło, początek światopoglądu i filozofii; one otwierają człowieka na wielkie obszary kultury, nauki, religii. Ostatecznie bowiem wszystkie dominujące dziś w europejskiej kulturze teorie nauki różnią się od siebie odmiennością pytań kierowanych w stronę rzeczywistości.
Ks. Wiesław Mering

MUZYKA CHRZEŚCIJAŃSKA
Ewangelia według (świętego) Rock’a?
Czy jest możliwa ewangelizacja muzyki rockowej? Nie gdzieś na jej marginesie, nie gdzieś na uboczu — lecz w samym komercyjnym centrum. A to we współczesnym świecie oznacza: powszechność przekazu i możność dotarcia z nim do wielu dziwnych środowisk. A przecież trzeba przyznać otwarcie: dziś młody człowiek odnajduje się w świecie dźwięków, pociąga go atmosfera ogromnych i głośnych muzycznych spektakli; hal koncertowych wypełnionych tłumem podobnych mu ludzi. Nierzadko jest tam po to, by zabić wewnętrzną pustkę, by znaleźć w swym życiu coś fascynującego. I pora najwyższa, by i tam odszukać mógł go Chrystus.
Krzysztof Wołodźko SJ

EKUMENIZM
Mistrz współczesności
Ekumenizm nie jest luksusem, jest obowiązkiem, czyli o ekumenicznym przesłaniu Patriarchy Bartolomeusza I na seminarium w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Radość konfirmacji?
Radość konfirmacji staje się żywa, gdy nie ogranicza się jedynie do wspomnień zawartych w pożółkłym świadectwie, fotografiach czy na kasecie wideo, ale w rzeczywistej aktywności w Kościele, otwartym na potrzeby bliźniego sercu czy chociażby w obecności na nabożeństwach, przystępowaniu do Sakramentu Stołu Pańskiego, które wynikają z potrzeby i pragnienia.
ks. Włodzimierz Nast

«Ojcze, spraw, aby wszyscy stanowili jedno»
Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania ekumenicznego w Hali Ludowej we Wrocławiu, 31 maja 1997

RECENZJA
„Każdy czyn ma wpływ na cały wszechświat...”
Ks. Wiesław Mering o książce Tomasza Królaka „Kontemplacja i zdradzony świat. Rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim”.

PRZED PAPIESKĄ PIELGRZYMKĄ
Sumienie jako osobisty wymiar
Jubileuszu Odkupienia

Dostrzegamy wokół wiele niepokojących przejawów życia społecznego: egoizm, chciwość, pazerność. Przebudowa państwa polskiego potrzebuje tymczasem ludzi mądrych, odważnych i uczciwych, dla których dobro wspólne nie jest jedynie hasłem otwierającym możliwości szybkiego dorobienia się. Bez takich ludzi, ludzi sumienia, nie będzie możliwa skuteczna reforma kraju. Bez takich ludzi społeczne poparcie dla elit politycznych, wyrażone podczas wyborów, przemieni się w gniew, frustrację i poczucie bycia oszukanym, co z kolei może utorować drogę gospodarczo-społecznej demagogii.
Kwietniowy list Komisji Episkopatu ds. Wizyty Apostolskiej
Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce

ZMARTWYCHWSTANIE
Zmartwychwstanie i wolność
Chrześcijaństwo naprawdę nie jest przeciwnikiem biometeorologii, genetyki czy chemii, uznaje uwarunkowania socjologiczne i elementy psychoanalizy, ale też z naciskiem powtarza każdemu, iż „ku wolności wyswobodził nas Chrystus”, to znaczy, że wyzwolił On ludzką wolność z każdego determinizmu.
Maciej Zięba OP

Wiara Ojca w Syna
Fanatyzm czy też sekciarskie myślenie o religii wyraża się w tym, iż niedojrzałe subiektywne przeżycia duchowe -- bez żadnego rozeznania -- zostają uznane za "pewniki wiary" tak dla siebie, jak i dla innych. Fanatycy w swojej świadomości nigdy się nie mylą i właśnie dlatego w tak bezlitosny sposób wytykają błędy innym. Kiedy człowiek zapomina o swojej grzeszności i potrzebie miłosierdzia Bożego zatraca podstawową prawdę: człowiek nie jest twórcą religii.
Z o. Józefem Augustynem SJ rozmawia Anna Karoń-Ostrowska

BŁOGOSŁAWIENI...
Wszystko, co uczyniliście...
Jeśli nie dojdzie między mną a człowiekiem ubogim do spotkania, do spotkania na płaszczyźnie ludzkiej, to nigdy nie zrozumiem, że jest on moim bratem. Ze wszystkim, co ma dobrego i złego, nie "lepszy" ani "gorszy", po prostu brat. Może słabszy, a może przeciwnie -- bo jego heroizm w znoszeniu sytuacji, w jakiej się znalazł, jest dużo większy niż mój. Bo gdybym ja przeszła to, co on przeszedł, załamałabym się -- a on żyje i walczy o siebie.
Z siostrą Małgorzatą Chmielewską rozmawia Michał Okoński

Szczęściarz
Jedni mówią, że Kościół to forteca, inni -- że źródło życia... Ja fortecy nie uznaję. Bo kiedy mówisz, że Kościół to forteca, musisz wskazać wodza, generałów, oficerów, żołnierzy. Gdy mówisz "twierdza", widzisz mężnych obrońców i podłych najeźdźców. Czy tego chcesz, czy nie chcesz -- dzielisz ludzi na "dobrych" i "złych", "swoich" i "obcych".
Z Jeanem Vanierem rozmawia Jacek Żakowski

O ŚMIERCI
Chrześcijańskie przeżywanie śmierci
Inaczej umiera nierozumne zwierzę; inaczej marnieje trawa wypalana przy drogach przez ekologicznie nie uświadomionych chłopów; inaczej człowiek. Istota ludzka oczekuje czegoś; ustanie agonii ma być dla niej przejściem w zaświaty. W gruncie rzeczy śmierć (jeśli tylko sądzimy, że jest bramą) zmusza nas do uznania, że sama w sobie niczego nie załatwia; wiedzie dalej. W co?
Krzysztof Wołodźko SJ

Spisane dla umarłych
My, niestety kochamy się tylko w nędznych horrorach a wszystko co związane ze śmiercią i rozkładem rzucamy jak ochłap do garnka skomercjalizowanego Hellowen; nie szanujemy własnego brzemienia, wyszydzamy je. Może wydaje się nam, że dzięki temu przestanie my się lękać pytania: co dalej?
Krzysztof Wołodźko SJ

FIDES ET RATIO
Cóż mają wspólnego Jerozolima, Ateny i Indie?
Pobieżne nawet przyjrzenie się mentalności tzw. dzisiejszego człowieka, pozwala zauważyć, iż zasadniczy problem relacji "wiara -- rozum" nie dotyczy zachwiania równowagi pomiędzy tymi dwiema rzeczywistościami ludzkiej egzystencji, ale polega raczej na negowaniu prawdy jako takiej.
Dariusz Kowalczyk SJ

KLONOWANIE
Nowa pokusa: człowiek ze szkła
Nauki empiryczne badają zjawiskową stronę świata, starając się na płaszczyźnie eksperymentu i hipotezy dostarczyć wiedzy o świecie i człowieku. I to jest jej zadanie, oraz funkcja służebna wobec ludzkości. Nikt nie neguje w tym punkcie walorów poznawczych oraz kompetencji nauk empirycznych. Inaczej się jednak przedstawia problem, kiedy nauki empiryczne pragną pretendować do wyznacznika granic moralności, kiedy pragną określać co jest moralnie poprawne, a co nie, lub co gorsza, roszczą sobie prawo do "zagłuszania problemów moralnych" związanych z nowymi technikami biotechnologicznymi i biomedycznymi.
Ks. Artur Jerzy Katolo

Pozostałe artykuły

 

 

 

na początek strony
© 1996-2002 Mateusz