pobierz z Google Play

17 lipca 2024

Środa

Środa XV tydzień zwykły

Czytania: (Iz 10,5-7.13-16); (Ps 94,5-10.14-15); Aklamacja (Mt 11.25); (Mt 11,25-27);

Rozważania: Ewangeliarz OP , Krótki komentarz do Ewangelii , Bractwo Słowa Bożego

Książka na dziś: Uzdrowienie serca. Pozwól działać Jezusowi. Ćwiczenia praktyczne

Czytania

(Iz 10,5-7.13-16)
To mówi Pan: Ach, ten Asyryjczyk, rózga mego gniewu i bicz w mocy mej zapalczywości! Posyłam go przeciw narodowi bezbożnemu, przykazuję mu, aby lud, na który się zawziąłem, ograbił i złupił doszczętnie, by rzucił go na zdeptanie, jak błoto na ulicach. Lecz on nie tak będzie mniemał i serce jego nie tak będzie rozumiało: bo w jego umyśle plan zniszczenia i wycięcia w pień narodów bez liku. Powiedział bowiem: Działałem siłą mej ręki i własnym sprytem, bom jest rozumny. Przesunąłem granice narodów i rozgrabiłem ich skarby, a mieszkańców powaliłem, jak mocarz. Ręka moja odkryła jakby gniazdo bogactwa narodów. A jak zbierają porzucone jajka, tak ja zagarnąłem całą ziemię; i nie było, kto by zatrzepotał skrzydłem, nikt nie otworzył dzioba, nikt nie pisnął. Czy się pyszni siekiera wobec drwala? Czy się wynosi piła ponad tracza? Jak gdyby bicz chciał wywijać tym, który go unosi, i jak gdyby pręt chciał podnosić tego, który nie jest z drewna. Przeto Pan, Bóg Zastępów, ześle wycieńczenie na jego tuszę. Pod jego świetnym wyglądem rozpali się gorączka, jakby zapłonął ogień.

(Ps 94,5-10.14-15)
REFREN: Pan nie odrzuca ludu wybranego

Depczą Twój lud, o Panie,
uciskają Twoje dziedzictwo,
mordują wdowę i przybysza,
zabijają sieroty.

Mówią: „Pan tego nie widzi,
nie dostrzega tego Bóg Jakuba”.
Zrozumcie to, głupcy w narodzie,
kiedy zmądrzejecie bezrozumni?

Czy nie usłyszy Ten, który ucho wszczepił,
Ten, który stworzył oko, nie zobaczy?
Czy nie ukarze Ten, który napomina ludy,
który ludzi naucza mądrości?

Pan bowiem nie odpycha swego ludu
i nie porzuca swojego dziedzictwa.
Sąd zwróci się ku sprawiedliwości,
pójdą za nią wszyscy ludzie prawego serca.

Aklamacja (Mt 11.25)
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom.

(Mt 11,25-27)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.

Do góry

Rozważania do czytań

Ewangeliarz OP


Do góry

Krótki komentarz do Ewangelii

Chrystus wyraża swoją wdzięczność wobec Ojca za objawienie prawdy prostaczkom, a nie mądrym i roztropnym. To przypomina nam, że wiara jest darem Boga, a nie wynikiem naszych wysiłków. Poznanie Boga jest owocem Jego łaski i miłosierdzia. Warto zastanowić się nad tym, że Bóg jest z nami, niezależnie od naszych umiejętności czy zasług.
.
Komentarz przygotował zespół portalu Mateusza przy pomocy Al Copilot (wersja próbna)


Do góry

Patroni dnia:

Święty Aleksy, wyznawca

Do góry

Bractwo Słowa Bożego

Komentarze do poszczególnych czytań przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego

Komentarz do pierwszego czytania

Izraelici mieli mieszane uczucia wobec Asyryjczyków. Asyria była potężnym imperium, które często atakowało Izrael i Judeę. Wielu Izraelitów odczuwało strach i niechęć wobec Asyrii ze względu na jej okrucieństwo i militarną siłę. Czy Bóg do naszego zbawienia może posłużyć się naszymi wrogami? Może. Zwłaszcza wtedy, kiedy zawładnie nami pycha i próżność.


Komentarz do psalmu

Bóg może nas doświadczyć, to znaczy dopuścić coś trudnego, ale nigdy nas nie odrzuca. Ten psalm przypomina o ufności, zwłaszcza w trudnych chwilach. Słowo „wybrany”, które wybrzmiewa w refrenie oznacza nie tylko naród Izraela, ale wszystkich tych, którzy przez sakrament chrztu zostali powołani do świętości.


Komentarz do Ewangelii

Słowo „prostaczek” nie ma nic wspólnego z rozumianym obecnie prostakiem. To wyrażenie odnosi się do ludzi pokornych i otwartych na Boże Słowo. Bo Bóg lubi zaskakiwać. I często zaskakuje człowieka. Być może śmieje się czasami z naszych planów i misternie poukładanej rzeczywistości. To nie znaczy że nie trzeba w życiu planować, ale warto jest mieć przy tym otwartą głowę i serce. Prostaczek może być podobny do dziecka, które ufając rodzicom, nie analizuje wszystkiego intelektualnie, ale z prostotą i zaufaniem.

Komentarze zostały przygotowane przez ks. Grzegorza Walkiewicza


Do góry

Książka na dziś

Uzdrowienie serca. Pozwól działać Jezusowi. Ćwiczenia praktyczne

Stéphanie Halperson

Zranienia, wewnętrzne "strefy cienia", wszelkie ograniczenia wpływające na całe ludzkie życie wydobyte na światło dzienne w modlitwie mogą zostać nawiedzone przez Tego, który jest miłością i pocieszeniem.

Książka do nabycia w Księgarni Mateusza.