Jakie trzeba spełniać warunki i co należy zrobić aby zostać przyjętym do zakonu?

 

Każdy zakon ma swoje szczególne normy, jeśli chodzi o kandydatów. Ja jedynie mogę podać jakieś normy ogólne i w kilku słowach przedstawić, jak odbywa się to u franciszkanów konwentualnych.

Najprostszym sposobem dowiedzenia się o sposobie przyjmowania do zakonu jest zdobycie folderu (broszurki) powołaniowego, gdzie znajdują się wszystkie informacje oraz potrzebne adresy i telefony. Generalnie jednak w zakonie można być na dwa sposoby: brat zakonny (u nas wymagana jest minimum szkoła zawodowa), który nie ma święceń i spełnia różnego rodzaju funkcje w domu zakonnym; kucharz, zakrystianin, ogrodnik. W Niepokalanowie, który jest klasztorem naszego Zakonu można również być szewcem, drukarzem, strażakiem (strażakiem pełnym tego słowa znaczeniu, piekarzem itp.). Drugą formą życia zakonnego jest kapłaństwo, tu wymagana jest matura.

Każdy zakon podzielony jest na prowincje i od kandydata zależy w której prowincji chciałby pracować jako zakonnik. Prowincje są to terytoria obejmujące cały kraj (czasem jego część), a w ich skład wchodzą poszczególne klasztory. Na ogół wybiera się tę prowincję, na terenie której znajduje się dom rodzinny kandydata.

Niektóre zakony organizują rekolekcje powołaniowe, gdzie następuje pierwsza selekcja kandydatów, pod względem charakteru, sposobu bycia, zdrowia itd. Na takie rekolekcje można się zgłosić przez rożnego rodzaju ogłoszenia i wspomniane foldery.

Formacja kandydatów do życia zakonnego obejmuje trzy etapy: postulat, nowicjat i juniora (dla kandydatów do kapłaństwa studia filozoficzno-teologiczne).

Postulat – wstępny okres zapoznania się z życiem zakonnym, zaznajomienie się z podstawowymi zasadami chrześcijaństwa oraz życia w danej wspólnocie zakonnej.

Nowicjat – bardziej zaawansowane przygotowanie. Na początku kandydaci otrzymują swoje pierwsze habity. W trakcie nowicjatu zapoznają się z regułą i przepisami zakonnymi. Zapoznają się także z istotą ślubów zakonnych: posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Nowicjat kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.

Juniora – oprócz codziennych obowiązków kandydaci dalej pogłębiają swoje życie duchowe i intelektualne. Zaś kandydaci do kapłaństwa odbywają 6-letnie studia, które kończą tytułem magistra. Śluby zakonne czterech tym czasie SA ponawiane każdego roku. Po czterech latach składają wieczyste śluby zakonne Kandydaci do kapłaństwa w trakcie swoich studiów otrzymują kolejno posługę lektoratu, akolitatu. Na koniec piątego roku otrzymują święcenia diakonatu i w końcu święcenia kapłańskie.

W każdej prowincji zakonnej jest jeden kapłan odpowiedzialny za dzieło powołań. W mojej prowincji Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMConv) funkcje tę pełni: O. Mirosław Buczko (Niepokalanów, 96-515 Teresin, tel 0-46/861-37-01, e-mail: barka.ofmconv@wp.pl). Gdybyś chciał uzyskać szczegółowe informacje, to zgłoś się pod ten adres.

Jerzy Szyran OFMConv