Mam pytanie dotyczące Judaizmu. Proszę mi odpowiedzieć jaki jest stosunek Żydów do osoby Jezusa Chrystusa? Jaką zajmuje godność w ich religii?

 

Krzysztofie! Pokój Tobie!

Dla Żydów Jezus Chrystus jest prorokiem, który głosił, że jest synem Bożym, który porwał kilku zwolenników, a którego Sanhedryn uznał winnym bluźnierstwa i skazał na śmierć. Coś koło tego napisał Flawiusz, Żyd, który napisał historię Żydów. Dziś Żydzi odrzucają Jezusa jako proroka, któremu „nie wyszło”. Są też przeciwko Niemu, gdyż chrześcijanie uważają Go za Boga, Mesjasza. Jednak Biblia podaje (List do Rzymian), że przy końcu czasów Izrael powróci do wiary i uzna Jezusa za Boga i Mesjasza. Dziś więc koniec świata nam nie grozi.

O. Andrzej Lemiesz SJ