Spotykam różne „instrukcje” dotyczące odmawiania różańca. Nie mam na myśli tutaj nowych tajemnic! Pytanie moje dotyczy modlitwy „Wierzę w Boga”, Ojcze nasz i trzy razy Zdrowaś Maryjo. Czy odmawia się te modlitwy na początku czy też kończą one różaniec? I powinny być odmówione w intencjach Ojca Świętego?

 

Pokój i dobro!

Bardzo się cieszę z tego pytania, które wskazuje, że pragniesz dobrze korzystać z daru modlitwy, jakim jest różaniec. Patrząc na pełną cząstkę różańca, z samej jej budowy już wynika, w jakim miejscu tradycja tej modlitwy umieszcza wyznanie wiary, a następnie 1 Ojcze nasz i 3 Zdrowaś Mario. Intencją tej początkowej medytacji jest prośba o wiarę, nadzieję i miłość. Tyle mówi tradycja. Ale ostatni list papieski o różańcu, o którym wspomniałeś, mówi nam wyraźnie, że ta forma modlitwy ewoluuje. Jest bowiem formą budowania żywej więzi między człowiekiem modlącym się, a Bogiem – OSOBĄ dynamiczną. Natomiast pytanie, czy powinno ofiarowywać tę pierwszą medytację w intencji Ojca Świętego, pozostawiam bez odpowiedzi, gdyż każdą modlitwę możemy ofiarować w intencji drugiego człowieka. Na pewno nie jest to obowiązkiem bezwzględnym. przecież całą część różańca możesz ofiarować np. za papieża, a pierwszą medytację, jak wyżej wspomniałem – z prośbą o wiarę, nadzieję i miłość, tzn. aby Bóg te cnoty w twym sercu pomnażał.

Niech Pan darzy Cię pokojem.

br. Roman Łukaszewski OFMCap