Czy świeccy mogą samodzielnie, prywatnie odmawiać Liturgię Godzin? W jakich porach powinno odmawiać się poszczególne godziny?

 

Odpowiedź jest twierdząca. Rzeczywiście, świeccy mogą samodzielnie, prywatnie modlić się Liturgią Godzin. Kiedyś ta forma modlitwy podejmowana była głównie przez osoby duchowne lub zakonne. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy była bariera językowa. Liturgia Godzin była wyłącznie w języku łacińskim. Dziś, po Soborze Watykańskim, który otworzył ponownie liturgię Kościoła na wszystkie języki narodowe, mamy także Liturgię Godzin czyli Brewiarz w języku polskim. Co więcej, Liturgię Godzin poleca się świeckim, gdyż jest ona pomyślana jako modlitwa codzienna ludu Bożego. Kto więc ma pragnienie i możliwość korzystania z tej formy modlitwy, warto, żeby po nią sięgał.

Nie jest to jednak, szczególnie od strony technicznej, łatwa modlitwa. Wymaga cierpliwego zapoznawania się z jej charakterem i układem. Służy ona uświęceniu naszej codzienności. Dlatego też rozłożona jest na różne pory dnia. Dwoma podstawowymi modlitwami, stanowiącymi jakby zawiasy dnia, są Jutrznia i Nieszpory. Jutrznię odmawia się z rana, jako pierwszą modlitwę dnia, zaś Nieszpory wieczorem (nie wcześniej niż o 15.30). Między Jutrznią i Nieszporami odmawia się Modlitwę w ciągu dnia, a na zakończenie dnia Kompletę. Jest jeszcze tzw. Godzina czytań, którą można odmawiać w dowolnej porze.

Bardzo szerokie informacje na temat Liturgii Godzin zawiera Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (Pallottinum, Poznań 1992), umieszczone także w pierwszym tomie Liturgii Godzin.

Z życzeniem wytrwałości w modlitwie

Ks. Tomasz Trzaskawka

 

Są w księgarniach różne wersje brewiarza (liturgii godzin): pełne 4 tomowe wydanie, wydanie skrócone, liturgia godzin dla osób świeckich itp. Czym różnią się te wydania i dla kogo są przeznaczone (np. wydanie skrócone)? Może banalne pytanie, ale potrzebowałbym odpowiedzi.

 

Pełne polskie wydanie jest 4-tomowe + tom dodatkowy na wakacje (od 15 czerwca do 30 września). Wydanie jednotomowe było pomyślane jako księga modlitwy dla żeńskich zgromadzeń zakonnych, które nie są zobowiązane do pełnej Liturgii Godzin (wszystkie godziny w ciągu dnia). Poza tym wydawano tzw. „Brewiarz dla świeckich” obejmujący zwykle tylko Jutrznię, Nieszpory i Modlitwę na zakończenie dnia. Tyle mi wiadomo.

Pozdrawiam

Ks. Czesław Krakowiak