Niedługo będę prowadzić spotkania z dziećmi przedszkolnymi dotyczące modlitwy... W związku z tym mam pytanie dotyczące złożonych rąk do modlitwy. Co oznacza, skąd i kiedy wziął się ten zwyczaj i dlaczego? Pewnie nie jestem pierwsza, która zadaje to pytanie...

Z Panem Bogiem – Iwona

 

Należy wziąć pod uwagę, że ręce są obrazem naszego działania – cokolwiek z nimi robimy, odnosi się do naszych decyzji i czynów. Złożone ręce – gest oddania, powierzenia się komuś – były częścią przysięgi lennej (zob. naszą profesję): włożenie złożonych rąk w ręce suwerena.

Wydaje mi się, że pochodzenie tego gestu jest starsze niż średniowieczne, że to jest jeden z archetypów, skoro występuje w Japonii, Indiach, na Bliskim Wschodzie – wszędzie w podobnym kontekście: oto ja, sługa, powierzam się tobie, panie, na służbę – i w twoją opiekę.

Może warto jeszcze poszukać w jakichś słownikach symboli religijnych czy podobnych.

Marek Kosacz OP