Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica!

Jestem wierzącą i praktykującą katoliczką. Obserwuje wysiłki naszego duchowieństwa w sprawie zbliżenia Kościołów chrześcijańskich: prawosławnych, protestantów oraz katolików. W związku z tym mam pytanie. Prawosławni robią znak krzyża, składając trzy palce zaczynając od kciuka, symbolizujące Trójcę świętą. Czy katolicy mogą się tak samo żegnać się w modlitwie osobistej, czy na to potrzebne jest pozwolenie papieża lub biskupa oraz czy to będzie podobać się Panu Bogu?

Szczęść Boże – Barbara

 

Sposób czynienia znaku krzyża jest kwestią tradycji i nie jest rangi dogmatu. Dlatego niepotrzebne jest w tej kwestii niczyje pozwolenie. Kwestia dotyczy tego, czy ja wiem, dlaczego czynię znak krzyża w taki czy inny sposób. W Kościele prawosławnym czy greckokatolickim trzy palce złączone przy czynieniu znaku krzyża symbolizuje Trójcę Św., a dwa pozostałe dwie natury Chrystusa: boską i ludzką. Jeśli komuś takie ułożenie palców pomaga w modlitwie, nie ma żadnych przeszkód, aby tak czynić.

Marek Blaza SJ