Czy można zrezygnować z odpustu, do którego się przygotowało (np. w święto Bożego Miłosierdzia) i ofiarować go za osobę zmarłą. Czy zmarłej odpuszczane są wtedy wszystkie grzechy i kary?

 

Nie nazwałbym tego „rezygnacją”. Odpust można ofiarować wyłącznie w intencji własnej, albo właśnie kogoś zmarłego. W tym drugim przypadku jest to forma naszej duchowej łączności i pomocy wobec zmarłych, którzy takiej pomocy potrzebują. Kościół nie uzurpuje sobie tutaj żadnej władzy nad grzechami i karami za owe grzechy. Wypełnia jedynie tę dość onieśmielającą każdego z nas grzeszników misję „wiązania” i „rozwiązywania” na ziemi i... w niebie.

o. Tadeusz Cieślak SJ