Czy jeżeli nastąpiło naturalne poronienie w szóstym miesiącu ciąży to dziecko powinno być pochowane? W szpitalu nawet nie pytano nas czy chcemy pochować dziecko...

Z poważaniem – Witold

 

Nikt nie ma większego prawa do decyzji o pogrzebie zmarłego dziecka niż jego rodzice. Jest oczywiste, że zmarły wcześniak odbiega rozmiarami czy wyglądem od noworodków, ale to także jest człowiek. Dlatego niezależnie od tego, czy zmarłe dziecko było wcześniakiem czy noworodkiem może być pochowane z obrzędem „ostatniego pożegnania dziecka nieochrzczonego”(Rytuał obrzędów pogrzebu, dostosowanego do diecezji polskich. Katowice 1998 s.220-221).

Kościół nie traktuje tego jako obowiązku, bowiem wyraźnie deklaruje, że rodzice dzieci nieochrzczonych mogą otrzymać zezwolenie od ordynariusza miejsca na pogrzeb kościelny, jeśli mieli zamiar te dzieci ochrzcić, lecz dzieci zmarły przed chrztem (kan. 1183 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego). Można wyciągnąć więc wniosek, że Kościół zgadza się na to, aby dzieci zmarłe u zarania swego życia – jeszcze w okresie płodowym – mogły być chowane bez obrzędu „ostatniego pożegnania”, wszakże w sposób godny osoby ludzkiej. Trudno jednak powiedzieć, jak szpitale konkretnie organizują taki pochówek i na ile odpowiada on obowiązkowi godnego pogrzebania ciała ludzkiego. Wydaje się, że pominięcie rodziców dziecka – wcześniaka w kwestii jego pochówku stanowi co najmniej ich bolesne upokorzenie.

Ks. Mirosław Czapla