Gdzieś w Biblii jest stwierdzenie „A na imię Mu będzie Emmanuel” lub podobne. Jednak nazywał się Jezus Chrystus. Co to oznacza?

Marek

 

Imię Emmanuel znajduje się w fragmencie Księgi Izajasza (7,10-17), w którym prorok zapowiada narodzenie (najprawdopodobniej) syna króla Achaza (jest tok ok. 735 przed Chrystusem). Cała Tradycja chrześcijańska widzi w tym tekście jednocześnie zapowiedź Mesjasza. Określenie Emmanuel jest imieniem symbolicznym, odnoszącym się bardziej do roli tego, który się ma narodzić, niż imieniem własnym (podobnie jak Chrystus nie jest nazwiskiem Jezusa, a greckim tłumaczeniem terminu Mesjasz – namaszczony opisującym rolę Jezusa w zbawczym planie Boga, jednak z czasem określenie to zaczęło być używane jak imię własne...). W Starym Testamencie mamy wiele przykładów tego typu imion symbolicznych.

Ks. Grzegorz Strzelczyk