Czy istnieje modlitwa za dzieci nie narodzone na wskutek poronienia, oraz czy w życiu wiecznym mają pełen dostęp do Boga czy są w jakimś miejscu gdzie są wszystkie dzieci nienarodzone i nie ochrzczone? Może niepoprawnie to określiłem ale pamiętam z jakieś książki, że dzieci nie narodzone z powodu aborcji nie są w raju tylko w jakimś miejscu gdzie z powodu braku chrztu nie mogą oglądać oblicza Boga.

 

To pytanie jest reminiscencją logicznej zagadki, którą zadali sobie już starożytni chrześcijanie. Niektórzy bardzo poważnie traktowali słowa Pisma Świętego: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy będzie potępiony” (Mk 16;16). Nie brano nawet pod uwagę faktu, że w tym fragmencie Ewangelii chrzest wynika ze świadomie wyznanej wiary, a nie jest żadnym automatyzmem zapewniającym zbawienie. Stąd wielu rygorystów uważało, że dzieci, które umarły przed chrztem idą po prostu do piekła.

To dość powszechne przekonanie złagodził „doktor łaski” czyli św. Augustyn, który argumentował, że owszem, grzech pierworodny piętnuje człowieka, ale przecież w przypadku niemowląt, czy wręcz płodów nie może być mowy o „aktualizacji” zdolności do czynienia zła. Zaproponował on rozwiązanie kompromisowe, raczej na użytek teologii niż duszpasterstwa: dzieci nieochrzczone nie mogą w pełni cieszyć się oglądaniem Boga, ale nie są też w piekle. Rozwiązanie to przeszło do historii jako koncepcja „limbus puerorum”, pewnego rodzaju „przedsionka nieba dla dzieci”. Uczono o tym w seminariach praktycznie do naszych czasów i stąd „limbus puerorum” pojawił się w różnych katechizmach i książeczkach.

Obecnie zaprzestano dociekań na ten temat, po prostu powierzając nieszczęsne biedactwa miłosierdziu Bożemu. My też mamy obowiązek modlitwy za te dzieci wierząc, że Boża łaska działa również poza Kościołem, do którego włączeni jesteśmy przez chrzest. W ceremoniale pogrzebowym jest specjalny formularz liturgii, zwanej pokropkiem, gdzie właśnie Kościół modli się i powierza Bożemu miłosierdziu dziecko zmarłe przed chrztem

Tadeusz Cieślak SJ