Jak należy prosić o wstawiennictwo Świętego, np. Ojca Pio lub Faustyny? Jaką modlitwę należy zmawiać? Gdzie się modlić? W kościele, nad grobem Świętego czy w domu?

Przy okazji – czy możecie podać 12 obietnic danych św. Małgorzacie przez Jezusa? Nigdzie nie mogę tego znaleźć.

Pozdrawiam i życzę zbawienia – Rafał

 

Zastanawiając się nad tym, jak korzystać z pomocy Świętych, warto zwrócić uwagę na kilka spraw, o których wspomnę.

Modlitwa do świętych może być codzienną praktyką w życiu chrześcijańskim. Katechizm uczy, że „możemy i powinniśmy modlić się do nich, aby wstawiali się za nami i za całym światem” (nr 2683). Głównie jest to modlitwa do Najświętszej Maryi Panny (np. Zdrowaś Mario, wewnętrzna rozmowa, różaniec, litanie, Pod Twoją obronę), „módl się za nami, za mną” skierowane do naszego świętego patrona ze chrztu czy bierzmowania, a także wiele innych sposobów modlitwy do osób ogłoszonych przez Kościół jako święci czy błogosławieni.

Prośba o wstawiennictwo skierowane do Świętego może być w formie bardzo prostej, krótkiej, jako modlitwa wyrażona własnymi słowami, z serca. Taka modlitwa jest dobra i zwykle wystarczająca. Owocność modlitwy wynika bowiem przede wszystkim z wiary, ufności i pokory, oraz wytrwałości i miłości wobec Boga na modlitwie.

Jeżeli jednak przedstawianą sprawę oceniamy jako ważną albo pilną, korzystamy często z zatwierdzonych przez Kościół tekstów modlitewnych. Należą do nich zarówno krótkie modlitwy do Świętego, jak również nowenny czy litanie. Wybór miejsca modlitwy to sprawa drugorzędna. Wszystkie miejsca, które Pan wymienił, są jak najbardziej właściwe dla modlitwy. Bywa, że ktoś wybiera się z pielgrzymką do grobu Świętego, aby przy nim się pomodlić. Taka modlitwa staje się wówczas także wyrazem czci wobec Świętego, a poczyniony trud pielgrzymowania – ofiarą dołączoną do modlitwy.

 
Prosił Pan również o podanie dwunastu obietnic Pana Jezusa uczynionych św. Małgorzacie Marii Alacoque czcicielom Jego Najświętszego Serca. Oto one:

 1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
 3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.
 4. Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
 5. Wyleję obficie błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
 8. Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
 9. Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.
 10. Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
 11. Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
 12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja, udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą Komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.

Tekst tych przyrzeczeń znajduje się na stronie internetowej: www.jezuici.krakow.pl/am/obi/index.htm

Z modlitwą i z prośbą o modlitwę

Ks. Tomasz Trzaskawka