Czy jeśli przystąpiłam do komunii po popełnieniu grzechu ciężkiego przy następnej spowiedzi muszę o tym powiedzieć? Może głęboki żal za grzechy przy przystępowaniu do komunii wystarczył?

 

Odpowiedź jest krótka: TAK. Każdy grzech ciężki zrywa więź z Bogiem i domaga się naprawienia tej sytuacji w konfesjonale. Gdy w stanie grzechu ciężkiego przystępujemy do Stołu Pańskiego, po raz kolejny ciężko grzeszymy (świętokradztwo) i musimy z tego się wyspowiadać. „Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Niech przeto człowiek baczy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc z tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało [Pańskie], wyrok sobie spożywa i pije” (1Kor 11,27-29).

Jerzy Szyran OFMConv