Zawsze dziwiłem się określaniu na mszach niedzieli jako pierwszego dnia tygodnia. Według Starego Testamentu niedziela jest dniem ostatnim. Czy doniosłość zmartwychwstania zmienia porządek dni tygodnia?

 

Wydarzenie nie tyle zmieniło porządek dni tygodnia, ile sprawiło, że chrześcijanie świętują w innym dniu, niż Żydzi. Wg Starego Testamentu dniem odpoczynku był ostatni dzień tygodnia (szabat – nasza sobota). Jezus zmartwychwstał w poranek pierwszego dnia po szabacie, czyli pierwszego dnia tygodnia. Stąd chrześcijanie świętują pierwszy dzień tygodnia – niedzielę, Żydzi – nadal ostatni, czyli sobotę.

ks. Grzegorz Strzelczyk