Jaka jest historia powołania święta Bożego Ciała?

 

W drugiej połowie XI wieku Berengariusz z Tours (+1088) zaczął głosić tezy, które podważały wiarę w faktyczną obecność Ciała i Krwi Chrystusa. Wywołały one bardzo silną reakcję, zarówno na płaszczyźnie teologicznej, jak i duszpasterskiej. Dla podkreślenia szacunku dla Ciała i Krwi Chrystusa obecnych w Eucharystii zaczęto rozwijać różne formy kultu eucharystycznego, na początku w ścisłym związku z celebracją Mszy św., potem także poza. Wówczas rozpowszechniła się między innymi praktyka adoracji Najświętszego sakramentu.

Około roku 1209 mistyczka Juliana z Liegi otrzymuje serię wewnętrznych przynagleń i wizji dotyczących nowego święta ku czci Eucharystii. W 1229 roku Juliana opowiada swoje wizje spowiednikowi, późniejszemu papieżowi Urbanowi IV. W roku 1247 biskup Robert z Liegi wprowadza w swojej diecezji święto ku czci Eucharystii, które rozprzestrzenia się w Niemczech za sprawą kardynała Hugona z St. Cher. Wreszcie w 1264 papież Urban IV bullą Transiturus de hoc mundo wprowadza to święto w całym Kościele. Jednak nie rozpowszechnia się ono od razu. Przypomina o jego celebracji Sobór z 1311.

Bardziej jednak niż dekrety papieskie do rozpowszechnienia się święta przyczyniła się towarzysząca my procesja, która znakomicie odpowiadała potrzebom ówczesnej pobożności ludowej.

Ks. Grzegorz Strzelczyk