Dlaczego w wyznaniu wiary mówimy, że Jezus „wstąpił do piekieł”, czyż nie wstępują tam tylko Ci którzy doznają potępienia, kary za swoje winy?

 

Jezus zstąpił do piekieł jako ten, który zwyciężył śmierć I szatana. Jako Zbawiciel okazuje swe zwycięstwo wszędzie. Jego zstąpienie do piekieł było zstąpieniem do Szeolu, miejsca pobytu dusz zmarłych sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Zwyciężając śmierć Jezus otworzył duszom sprawiedliwych drogę do nieba, którą była dotąd zamknięta i na którą czekały dusze ludzi sprawiedliwych w Szeolu – od momentu grzechu pierworodnego aż do zwycięstwa Chrystusa jako Zbawiciela.

ks. Wiesław Baniak