Poszukuję rady dla mojej znajomej, która jakiś czas temu wstąpiła w związek małżeński z islamistą w Kościele katolickim. Człowiek ten zostawił ją i wielokrotnie zdradzał (to osobny powód do rozwodu cywilnego). Czy kanon 1086 stosuje się w tym przypadku, aby stwierdzić nieważność sakramentu (ślub z wyznawca innej religii)? Czy mogę prosić o radę w tej sprawie?

 

Unikam odpowiedzi bez zbadania sprawy, gdyż z tego wynikają nieporozumienia. Jest wiele przypadków, kiedy po rozmowie z jakimś duszpasterzem ludzie są przekonani o nieważności swego małżeństwa i występują niemal z żądaniem zalegalizowania powyższej opinii zapominając, że to trybunał złożony przynajmniej z trzech sędziów jest właściwy do wyrokowania w sprawach małżeńskich. Dlatego należy udać się do kurii biskupiej diecezji, w której przebywa wspomniana osoba i zapytać o sąd, do którego mogłaby się zwrócić o poradę.

ks. Andrzej Maćkowski