Szczęść Boże!

Chciałam się dowiedzieć, czym dokładnie są AKTY STRZELISTE?

Dziękuję, Bogna

 

Odpowiedź na Pani pytanie, nie jest trudna. Akty strzeliste są to krótkie, a niekiedy bardzo krótkie akty modlitwy, które kierujemy do Boga lub świętych, ze szczególnym zaangażowaniem wiary i uczucia.

Jako przykład aktów strzelistych mogliśmy zapamiętać to, co w dawnych katechizmach nazywano aktem wiary („Wierzę w Ciebie Boże żywy...”), żalu, nadziei i miłości. Ale aktem strzelistym jest zwykle każda krótka osobista modlitwa, która rodzi się w nas spontanicznie, jako poruszenie serca ku modlitwie, często pod wpływem jakiejś sytuacji, w której się znajdujemy. Zatem aktami strzelistymi mogą być zarówno formuły modlitewne będące powszechnie w użyciu, wzięte z Pisma św. („Panie, ratuj”), np. z Psalmów („Pan mym Pasterzem”), z litanii („Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami”) czy pism ludzi świętych („Jezu, ufam Tobie”), jak i modlitwy na tyle indywidualne i spontaniczne (np.: „Jezu, kocham Ciebie”; „Panie, pomóż mi”), że nie wyrażają modlitw o stałej formie czy treściach.

Szczęść Boże,

Ks. Tomasz Trzaskawka