Trwa okres Wielkiego Postu i myślami jesteśmy coraz częściej przy tajemnicy Zmartwychwstania. Wiemy o tym tyle ile przekazują nam Ewangelie. Pan Jezus zmartwychwstał – kobiety zastały pusty grób, przy którym wielki kamień był odsunięty. Ale w jakiś czas potem odwiedził uczniów swoich w wieczerniku – i wszedł mimo drzwi zamkniętych. Dlaczego wcześniej musiał odsunąć kamień z grobu, aby wyjść skoro mógł wejść „mimo drzwi zamkniętych”? Myślę, że z takimi pytaniami macie Państwo często do czynienia i zapewne nużące jest pisanie w kółko tego samego. Proszę jednak rozwiać moje wątpliwości.

Pozdrawiam – Martin

 

Zestawienie tych dwóch faktów nasuwa u Pana różne wątpliwości. Ale mogą je rozwiać same opisy ewangeliczne. Na przykład w Ewangelii wg św. Mateusza (28, 2) jest uwaga, że kamień od grobu Jezusa odsunął anioł Pański, nie zaś sam Jezus. A działo się to już po zmartwychwstaniu Jezusa. Mógł On wcześniej opuścić grób, nie odsuwając kamienia zamykającego wejście do grobu. Mógł też przyjść do Apostołów mimo zamkniętych drzwi domu, w którym przebywali (Zob. J 20, 19. 26).

Ks. Tomasz Trzaskawka