Mateusz // małe życie

KS. ARTUR J. KATOLO

Status i moralne prawa nienarodzonego
we włoskiej literaturze teologiczno-bioetycznej
po Soborze Watykańskim II

Rozprawa doktorska napisana na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Libelskiego przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego

Katolicki Uniwersytet Lubelski — Lublin 1999

 

Wstęp

ROZDZIAŁ I
Nienarodzony jako człowiek
Dane z zakresu embriologii, Status ontologiczny nienarodzonego, Godność osoby ludzkiej – godność ciała ludzkiego

ROZDZIAŁ II
Obszary zagrożeń życia w okresie prenatalnym
Sztuczna prokreacja, Manipulacje genetyczne i klonowanie, Eksperymenty i interwencje na embrionach (o charakterze chirurgicznym oraz farmakologicznym), Aborcja

ROZDZIAŁ III
Poszanowanie poczętego życia ludzkiego
Prawo do życia, Prawo do tożsamości i niedysponowalności biologicznej, Prawo do poczęcia w rodzinie i na sposób ludzki 

ROZDZIAŁ IV
Asystencja prenatalna
Opieka prawna, Opieka medyczna – problem diagnozy prenatalnej, Asystencja religijna – Kościół w służbie życiu

Zakończenie

Słownik terminów biologiczno-medycznych

Wykaz skrótów

Bibliografia

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz