mateusz.pl /

abp Grzegorz Ryś

Przynieść Jezusa do świątyni

 

Mamy przynieść Jezusa do świątyni. Do jakiej świątyni? Gdzie jest ta świątynia? Do której mamy przynieść Jezusa? Tak jak zrobili to Maryja z Józefem. Tą świątynią jest każdy z nas. Tą świątynią jest nasze ciało. Tą świątynią jest nasz człowieczeństwo. Jest wiele tekstów, zwłaszcza w ewangelii Jana, które to podkreślają. Jezus mówi o swoim ciele jako o świątyni Boga, kiedy wypędza kupców ze świątyni w drugim rozdziale ewangelii Jana i oburzeni starsi ludu pytają: „Jakim prawem to czynisz, daj jakiś znak”. Wtedy mówi: „zburzcie tę świątynię, a Ja wzniosę w trzy dni na nowo”. Mówił o świątyni swojego ciała – człowieczeństwa...

Homilia wygłoszona 2 lutego 2018 roku na Mszy świętej z okazji uroczystości Ofiarowania Pańskiego

abp Grzegorz Ryś"Moc wiary"