mateusz.pl /

Oficjalna strona poświęcona osobie ks. Krzysztofa Grzywocza

 

Serdecznie Państwa zapraszamy na oficjalną stronę - www.kskrzysztofgrzywocz.pl - poświęconą osobie zaginionego 17 VIII 2017 r. w szwajcarskich Alpach ks. dr Krzysztofa Grzywocza. Celem naszego projektu jest gromadzenie oraz archiwizowanie bogatego depozytu, jaki Kościołowi lokalnemu i powszechnemu pozostawił ks. Krzysztof. Strona za pomocą nowoczesnych środków społecznego przekazu, ma promować jego nauczanie, być miejscem formacji i – podług myśli bliskiej ks. Grzywoczowi – ma służyć spotkaniu zarówno ludzi uczestniczących w budowie projektu, jak również wszystkich jego odbiorców. Cały projekt jest przedsięwzięciem niekomercyjnym.