ABC BIOETYKI
 

O AUTORZE 

 

 

Ks. Artur Jerzy Katolo, ur. 10.09.1967 w Lublinie. Studia w zakresie teologii odbył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie w roku 1992 uzyskal tytul magistra teologii na podstawie pracy pt. "Etyczne problemy klonowania czlowieka". Następnie studiował bioetykę w Scuola di Medicina ed Scienze Umane Istituto Scientifico del San Raffaele w Mediolanie, oraz teologię moralną w Facoltą Teologica dell'Italia Settentrionale w Mediolanie. W 1998 roku jako zwienczenie swoich studiow specjalizacyjnych uzyskal tytul licencjata w teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1993-94 opublikował serię artykułów dotyczących bioetyki ("Pogadanki z bioetyki") na łamach Miesięcznika Młodzieży Katolickiej "Spojrzenia". Publikuje artykuly w zakresie bioetyki takze w "Dicta et Facta. Memoranda. Wiadomosci Archidiecezji Lubelskiej. Autor felietonow radiowych w Katolickim Radiu Lublin.

Mieszka we Włoszech, gdzie kontynuuje badania nad bioetyką oraz prowadzi wykłady z teologii moralnej i bioetyki w Kolegium Teologicznym w San Miniato.

 

 

Recenzja wydawnicza książki "ABC bioetyki"
autorstwa Ks. Mgr Artura Jerzego Katolo

Po zapoznaniu się z treści, nie stwierdzam błędów rzeczowych w terminologii medycznej.

Książka ta ma charakter filozoficzno-etyczny, zawiera ocenę moralną nowych technik medycznych. Jest napisana w sposób przystępny i zwięzły, stanowi ?kompendium? bioetyki zrozumiałe dla czytelnika. Jednoznacznie określa granicę, poza którą zaczyna się niebezpieczny obszar eksperymentów i ich nieobliczalnych skutków.

Niewątpliwie książkę tę można polecić jako lekturę uzupełniającą do wykładów z etyki medycznej na akademiach medycznych.

Lek. med. Ewa Zaremba-Flis

 Zamość, 21.07.1997

 

 

 

 

 

P O P R Z E D N I
ZAKOŃCZENIE
na początek strony
©1996-1999 Mateusz