Przekroczyć próg nadziei
Kolejny raz Jan Paweł II potwierdził trafność określenia: "Papież niespodzianek", towarzyszącego mu od dnia wyboru, który sam zresztą był wydarzeniem nieprzewidywalnym.


Kilka słów o książce
Fragment książki
Spis treści


Crossing The Threshold of Hope [j. anglielski]

REDAKCJA WYDAWNICTW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO, ISBN 83-228-0395-8, LUBLIN 1994





Dar i Tajemnica
Historia ta znana jest przede wszystkim Bogu samemu. Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą, jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.


Fragment książki
Litania do Chrystusa Kapłana i Żertwy
Spis treści


Don y Misterio [j. hiszpański]

WYDAWNICTWO ŚW. STANISŁAWA, ISBN 83-85903-42-9; WYDAWNICTWO WAM, ISBN 83-7097-324-8, KRAKÓW 1996




Jan Paweł II                    © Mateusz 1997