Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Mowa Eschatologiczna Pana Jezusa

Trzeci cykl, dwudziesty trzeci tydzień, trzeci dzień: Mk 13:

 

 

13 1 Gdy wychodził ze świątyni, rzekł Mu jeden z uczniów: Nauczycielu, patrz, co za kamienie i jakie budowle! 2 Jezus mu odpowiedział: Widzisz te potężne budowle? Nie zostanie tu kamień na kamieniu, który by nie był zwalony.

3  A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, pytali Go na osobności Piotr, Jakub, Jan i Andrzej: 4 Powiedz nam, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to wszystko zacznie się spełniać?

< czasy do zburzenia świątyni>

5 Wówczas Jezus zaczął im mówić: Strzeżcie się, żeby was kto nie zwiódł. 6 Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: Ja jestem. I wielu w błąd wprowadzą.

21  I wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz, oto tam: nie wierzcie. 22 Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, żeby wprowadzić w błąd, jeśli to możliwe, wybranych. 23  Wy przeto uważajcie! Wszystko wam przepowiedziałem.

7 Kiedy więc usłyszycie o wojnach i pogłoskach wojennych, nie trwóżcie się! To się musi stać, ale to jeszcze nie koniec. 8a Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. <lub władza królewska przeciw władzy królewskiej> 8c To jest początek boleści.

10 Lecz najpierw musi być głoszona Ewangelia wszystkim narodom.

9  A wy miejcie się na baczności. Wydawać was będą sądom i w synagogach będą was chłostać. Nawet przed namiestnikami i królami stawać będziecie z mego powodu, na świadectwo dla nich. 11  A gdy was poprowadzą, żeby was wydać, nie martwcie się przedtem, co macie mówić; ale mówcie to, co wam w owej chwili będzie dane. Bo nie wy będziecie mówić, ale Duch Święty.

12 Brat wyda brata na śmierć i ojciec swoje dziecko; powstaną dzieci przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. 13  I będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mojego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

<zburzenie świątyni i Jerozolimy>

14  A gdy ujrzycie ohydę spustoszenia, zalegającą tam, gdzie być nie powinna — kto czyta, niech rozumie — wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry. 15 Kto będzie na dachu, niech nie schodzi i nie wchodzi do domu, żeby coś zabrać. 16  A kto będzie na polu, niech nie wraca, żeby wziąć swój płaszcz.

17 Biada zaś brzemiennym i karmiącym w owe dni. 18  A módlcie się, żeby to nie przypadło w zimie. 19 Albowiem dni owe będą czasem ucisku, jakiego nie było od początku stworzenia Bożego aż dotąd i nigdy nie będzie. 20  I gdyby Pan nie skrócił owych dni, nikt by nie ocalał. Ale skróci te dni z powodu wybranych, których sobie obrał.

30 Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.

<okoliczności Paruzji>

24  W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. 25 Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte; 8b będą miejscami trzęsienia ziemi, będą klęski głodu.

26 Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. 27 Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba.

31 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

<przypowieść o fidze>

28  A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo! Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. 29 Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.

<konieczność czuwania>

32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 33 Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie.

34 Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. 35 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. 36 By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. 37 Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!

„Władza królewska powstająca przeciw władzy królewskiej” może oznaczać wojnę domową, przewroty polityczne itp. Na powstanie w Judei w 66-73 roku po Chr. nałożył się okres zacieklej walki o władzę w Rzymie (tzw. rok trzech cesarzy) w latach 68-69.

„Ohyda spustoszenia” to posąg pogańskiego bóstwa wprowadzony do świątyni podobnie jak w czasie powstania machabejskiego w 167 roku prz. Chr. (por 1Mch 1.54). Otóż w latach 38-41 cesarz Kaligula wymógł na arcykapłanie ustawienie swojego posągu w świątyni (pisze o tym Jozef Flawiusz).

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz