Plan codziennej lektury Pisma Świętego

 

Wizja zamiany szat

Trzeci cykl, dwunasty tydzień, czwarty dzień: Za 3:

 

 

3 1 Potem Pan ukazał mi arcykapłana Jozuego, który stał przed aniołem Pańskim, a po jego prawicy stał szatan oskarżając go. 2 Anioł Pański tak przemówił do szatana: Pan zakazuje ci tego, szatanie, zakazuje ci tego Pan, który wybrał Jeruzalem. Czyż nie jest on niby głownia wyciągnięta z pożogi?

3  A Jozue, stojący przed aniołem, miął szaty brudne. 4a  I zwrócił się anioł do tych, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudne szaty 4c i przyodziejcie cię szatą wspaniałą. 5  I tak mówił jeszcze: Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój, i przyodziali go wspaniale. A działo się to w obecności anioła Pańskiego. 4b który do niego zaś rzekł: Patrz — zdejmuję z ciebie twoją winę

6 Po czym anioł Pański napomniał uroczyście Jozuego: 7 Tak mówi Pan Zastępów: Jeżeli wytrwasz na moich drogach, Jeżeli wierny będziesz posłudze dla Mnie, uczynię cię przełożonym mojego domu i opiekunem moich przedsionków i policzę cię w poczet tych, którzy tutaj stoją.

9a Patrz — oto kamień, który kładę przed Jozuem: na tym kamieniu jest siedem oczu, Ja sam na nim wyrzeźbię napis — wyrocznia Pana Zastępów. 8 Arcykapłanie Jozue, słuchaj ty i twoi towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześle sługę mego — Odrośl 9b  i w jednym dniu zgładzę winę tego kraju. 10  W owym dniu — wyrocznia Pana Zastępów — będziecie się wzajemnie zapraszać, by odpoczywać w cieniu winorośli i drzew figowych.

Rekonstrukcja wg francuskiej Biblii Jerozolimskiej; uchodzi za dość kontrowersyjną.

 

 

 

 

 

na początek strony
© 1996–2000 Mateusz