Duchowość
 KS. TOMASZ STROYNOWSKI
Rozważania na wakacje

    

    

Stańmy się pokorni
Pokora jest prawdą, prawdą o sobie prawdą o tym kim jestem, co potrafię i jeszcze bardziej, czego nie potrafię. Pokora jest akceptacją prawdy o sobie i nieustannym, szczerym wysiłkiem w poznawaniu siebie i zgadzaniu się na to, co się o sobie poznaje.
    

P O P R Z E D N I E   R O Z W A Ż A N I A

Ciasne drzwi
Ilu ludzi się zbawi? Jezus nie udziela prostej odpowiedzi, nie mówi, że 144 tysiące pójdzie do nieba, ani też jak wielu będzie potępionych w piekle, stawia sprawę zupełnie inaczej. Najpierw potwierdza możliwość zbawienia, ale równocześnie, gdzie indziej przenosi punkt ciężkości. Zdaje się mówić: Nieważne jak wielu będzie zbawionych, ważne abyś Ty był zbawiony.
Wypłyńmy na głębię
Wielu ludzi podejmuje szczere wysiłki, aby zbliżyć się do Boga, a jednak, chociaż są religijni i pobożni odczuwają głęboki niedosyt, mają poczucie braku, którego nie potrafią jasno opisać ani scharakteryzować. Czują jakąś pustkę i bezradność. Noszą w sobie wielkie niezaspokojone pragnienie doświadczenia bliskości Boga. Może to jest także twoje pragnienie, może patrząc lub słuchając ludzi, którzy głęboko przeżywają swoją wiarę zastanawiasz się dlaczego życie religijne nie każdemu się udaje?
O godzinie, której się nie domyślacie,
Syn Człowieczy przyjdzie

Nieraz może myślimy, że Sąd Boży będzie szukaniem zła i grzechów, ale to nie prawda. Bóg będzie szukał w nas tylko dobra. Tragedią człowieka może być właśnie to, że szukając dobra Bóg znajdzie w nas tylko zło.
Bogactwo i ubóstwo
Ubogi to ten, którego serce jest  u - B o g a , dla którego największymi wartościami są Bóg i życie wieczne. Ubóstwo, podobnie jak bogactwo, nie polega na posiadaniu lub nie dóbr materialnych, ale na właściwym stosunku do nich. Ubóstwo jest rezygnacją z pragnienia nieustannego gromadzenia dóbr i uzależniania od nich swojego życia.
Jak się modlić
Często przeciwstawia się sprawy Boże sprawom ludzkim, ale to przeciwstawienie jest fałszywe. To, co jest Boże, nie zagraża człowiekowi. Bóg nie jest rywalem ludzkiego szczęścia, dopiero żyjąc po Bożemu człowiek odnajduje prawdziwe szczęście. Przecież jedyne, czego chce Bóg, to zbawienie człowieka. Bóg chce dla człowieka tego, co jest dla niego najlepsze.
Gość w dom...
Jezusa w domu Marty jest obrazem i zapowiedzią innej gościny, tej której każdy z nas dostępuje przystępując do Komunii św. Jezus jest wówczas u nas w gościnie. Jest to największa godność, największy zaszczyt jaki może spotkać człowieka. Jestem jedno z Bogiem: Bóg jest we mnie, a ja jestem w Bogu.
Jak żyć?
Jezus mówi konkretnie, co zrobić aby osiągnąć zbawienie. Najpierw mówi o Prawie Boga. Bóg wyznaczył człowiekowi drogę, trzeba na nią wejść i nią iść, a jest to droga przykazania miłości. Jezus mówi zatem: Poznaj swoje obowiązki i wypełnij je, a one zaprowadzą Cię do Życia wiecznego.
Idą żniwa
Na Królestwie Bożym ma zależeć nie tylko księżom, ale również Tobie. I nie wiem kochany Bracie i droga Siostro czy Ty tak na to patrzysz. To jest bowiem też cecha bardzo charakterystyczna dla wielu Polaków, iż uważają, że cały ciężar odpowiedzialności za Kościół i sprawy Boże spoczywa na Kapłanach, a oni są z tego zwolnieni. To jest bardzo wygodne, bo zrzucając całą odpowiedzialność na innych, można ich z tego spokojnie rozliczać, wytykając im przy okazji wiele błędów. Im samym zaś nawet przez myśl nie przechodzi, że oni też mają obowiązek troski o sprawy Boże.
Powołanie
Czy jesteśmy wolni? Być może, że tak jasne postawienie sprawy napawa nas nie pokojem i lękiem, ale nie trzeba się bać wolności. Trzeba raczej stawać się wolnym i mieć przed oczami nasz ostateczny cel życia. Zróbmy tylko pierwszy krok w stronę wolności a następne przyjdą same.
Pobożność
Wielu ludzi ciągle jeszcze jest przekonanych, że Chrystus jest gwarantem powodzenia, sukcesu życiowego, osobistego bezpieczeństwa. Popatrzmy tymczasem na to, co Jezus mówi, na wymagania jakie stawia tym, którzy zdecydują się być jego uczniami: zaprzeć się siebie, brać codziennie swój krzyż, naśladować Jezusa. Co to jest? - to jest właśnie pobożność.
    

    


początek strony
(c) 1996-1998 Mateusz