Fascynujące zaproszenie (14)

MODLITWA WSTAWIENNICZA

 

Kiedy siedzimy razem na rodzinnej imprezie i cieszymy się sobą wspominamy również tych, którzy z jakichś powodów są przy stole nieobecni. W gronie spotykających się przyjaciół padają imiona ludzi, których brakuje do kompletu. Czasem ktoś powie, że znany pozostałym człowiek pozdrawia wszystkich bardzo serdecznie.

Bardzo podobnie dzieje się podczas Mszy Świętej, kiedy razem z Panem Jezusem, obecnym z nami w swoim Ciele i Krwi wspominamy naszych bliskich w wierze. Zaraz po przeistoczeniu następuje modlitwa wstawiennicza. Prosimy się za papieża, biskupów, kapłanów, wszystkich naszych braci i siostry, którzy rozsiani po całym świecie wierzą w Chrystusa i żyją Jego Ewangelią. Wspominamy również tych, którzy są już po drugiej stronie rzeczywistości żyją w zjednoczeniu z Bogiem. Myślimy także o naszych zmarłych, którzy doświadczają spotkania z Panem, uzdalniającym ich przez oczyszczającą miłość do przebywania z Nim twarzą w twarz. Wszyscy razem w tej nieogarnionej jedności cieszymy się Bogiem, naszym Ojcem, który nas gromadzi, uzdrawia, napełnia życiem. Jednocześnie jest to wstawiennicza modlitwa za cały Kościół. Jezus, który objawia swoją miłość poprzez ofiarę, jaką z siebie składa prowokuje nas do skierowania tej miłości do każdego, kto jej potrzebuje.

To jest ważna lekcja dla nas. Msza to spotkanie braci i sióstr, tych których widzimy (czasem czujemy) obok w ławce oraz wszystkich, którzy są gdziekolwiek indziej: na tym świecie, bądź już u Pana, w Jego domu. Jako wspólnota chrześcijan, uczniów Jezusa, Jego przyjaciele mamy o sobie pamiętać w modlitwie i dawać oparcie w miłości.

 


<< TAJEMNICA WIARY DOXOLOGIA >>