Fascynujące zaproszenie (9)

OFIARA STWORZENIA

 

Warto sobie uświadomić dość oczywistą w sumie prawdę, że największe wzloty naszego ducha, najwspanialsze wyżyny mądrości, najbardziej imponujące szczyty intelektu są związane z całym ogromnym kosmosem, ze światem przyrody. Nie tylko myślimy, kochamy, modlimy się, ale również jemy, oddychamy, trawimy, wchłaniamy ciepło, krótko mówiąc funkcjonujemy jako żywe fizyczne organizmy. Jesteśmy częścią przyrody, współtworzymy ją i dzięki niej istniejemy.

Ten współistotny nam świat jest nam dany jako prezent, ale o tyle nietypowy, że wymaga z naszej strony dużych inwestycji. Każdy dzień jest podejmowanym na nowo trudem przetwarzania świata, w którym żyjemy. Cokolwiek znajduje się na naszym stole, w czymkolwiek my znajdujemy schronienie i bezpieczeństwo -- ubranie, domy, światło, woda w kranie jest owocem połączonych wysiłków przyrody i twórczej pracy człowieka.

Dlatego też, Kiedy podczas Mszy Świętej stajemy przed Bogiem składamy mu w ofierze nie tylko nasze serca, myśli, pragnienia, to co duchowe, ale też wszystko, co nas materialnie, fizycznie współtworzy, a co z kolei w naszych rękach ulega przemianie. Gdy następuje moment ofiarowania na Eucharystii, kapłan wznosi chleb i wino wypowiadając słowa: "Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki twej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi i prac ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia." Następnie "Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie je przynosimy, aby stało się dla nas napojem duchowym."

A zatem świat przyrody uczestniczy w naszym ludzkim spotkaniu z Bogiem. Nie jest gdzieś obok, jak roboczy drelich, którego używa się jedynie do gorszych, mniej szlachetnych robót. Bo to właśnie owoc ziemi i prac ludzkich zostanie przemieniony w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Chleb i wino wezmą udział w niezwykłym wydarzeniu `pełnego miłości zjednoczenia człowieka z Bogiem.

 


<< WIERZĘ! TAJEMNICA KROPLI WODY >>