Fascynujące zaproszenie (7)

"SŁUCHAJ IZRAELU"

 

Moje nawrócenie było związane ze spotkaniem protestantów. Pewien sympatyczny człowiek w eleganckim garniturze wręczył mi Biblię, mówiąc: Weź tę książkę i czytaj samodzielnie, a zobaczysz swoją wiarę w całkiem innym świetle. Tak zaczęła się w zupełnie nowy sposób moja przygoda z chrześcijaństwem.

Codziennie tamtym czasie chodziłem na Mszę Świętą głównie po to, by słuchać czytanego Słowa Bożego. Zanim odkryłem Obecność Jezusa odzianego w pokorne szaty chleba i wina urzekł mnie Jego Głos, przemawiający do mnie. Pismo Święte -- niezwykle pociągający świat, Tajemniczy Ogród, w którym przechadza się Pan. Kto raz znalazł się w tym świecie, niełatwo go opuści. Bogactwo owego ogrodu staje przed nami otworem, gdy podczas Eucharystii czytamy Księgę Życia.

Czym właściwie jest Biblia? Najpierw warto sobie uzmysłowić, że okres jej powstawania obejmuje kilkanaście wieków. Szmat czasu niewiarygodnej przygody, kiedy Bóg stopniowo odsłaniał swoją twarz w historii Ludu, który sobie wybrał. Wszystko zaczęło się właśnie od wybrania -- propozycji, aby pójść razem w drogę: Izrael i Jego Pan. W trakcie tej wędrówki przez wieki ludzie pojmowali coraz więcej z tajemnicy Boga, który dawał się poznać poprzez to, co czynił i mówił. Ci o najwrażliwszym sercu, przekazywali przychodzącym po nich wszystko, co zdołali zrozumieć z wielkości, dobroci, miłosierdzia Tego, który ich prowadził jako Wierny Opiekun. Dokonywało się to najpierw poprzez słowo mówione, opowiadanie o dziełach Pana, a dopiero później w formie dokumentów pisanych.

Zdumiewający jest fakt, że Bóg wydał swoją tajemnicę tak różnorodnej wrażliwości poszczególnych ludzi, pozostawiając im wolność wyrazu poznanej prawdy. Każdy z tych, których On wybrał mówił, czy pisał o odkrywanym Bogu na swój sposób. Jedni czynili to opowiadając o ważnych, milowych wydarzeniach z życia Ludu prowadzonego przez Pana: Przymierze z Abrahamem, Wyjście z Egiptu, Wędrówka przez pustynię, zdobywanie Ziemi Obiecanej, Narodzenie, Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, Dzieje Kościoła. Inni sięgali po fikcję literacką, aby za pomocą barwnych opowieści przekazać to, o czym zostali pouczeni przez Boga. Ludzie, których nazywamy prorokami głosili usłyszane wprost od Pana słowa Jego pouczenia, miłosierdzia, gniewu z powodu czynionego zła, obietnic pełnych nadziei. Znajdziemy też w Biblii mnóstwo poezji, bo tam, gdzie jest miłość musi pojawić się i wiersz.

Wiele kart Księgi pulsuje modlitwą, która jest najszerzej otwartym oknem do serca oświeconego Wieczną Prawdą.

Wszystkie te drogi ujawniania tajemnicy Boga, zwieńczone powstaniem jednej Księgi, były objęte Jego dyskretną i mocną opieką. Wszystko po to, by słowa zapisane w Biblii niosły najczystszą prawdę o Panu Bogu.

Raz jeszcze uświadommy sobie, że ta właśnie Objawiona Prawda nie została wyrażona w jakichś naukowych terminach, ani nawet w formie tajemniczo -- niezrozumiałego języka, do którego dostęp mieliby jedynie wybrani. Na kartach Biblii jest samo życie; ludzie rodzą się, walczą, kochają, zdradzają, przebaczają, płaczą, skaczą ze szczęścia, żenią się, wychodzą za mąż, mają dzieci, wreszcie spotyka ich śmierć. Te zwykłe i niezwykłe doświadczenia, Bóg uczynił miejscem ujawniania siebie samego.

Nasze zrozumienie, zachwyt i posłuszeństwo Słowu Boga będą możliwe tam, gdzie nauczymy się go słuchać, pozostając wrażliwi na wydarzenia naszego życia. Gdy z większą uwagą będziemy śledzić to, co niesie codzienność, łatwiej dotrze do nas Światło. Bowiem i my jesteśmy prowadzeni przez Pana, a w trakcie tej drogi On stopniowo się nam objawia. Dla ludzi, mających kontakt z samymi sobą, i otwarte serca poszukujące sensu i światła, Biblia może stać się pomocą w spotkaniu Boga.

Bóg mówi do nas podczas Mszy Świętej przez swoje Słowo. Przez wieki formowania się Biblii zatrudnił On tak wielu różnych pośredników swego Objawienia, aby dotrzeć do każdego, kto będzie szukał Prawdy sięgając po tę niezwykłą Księgę.

 


<< POPĘKANE NACZYNIE WIERZĘ! >>